La Universitat de Barcelona acollirà intercanvis de bones pràctiques en l’accés i la integració de les persones refugiades a l’educació superior

Els dies 5 i 6 de juliol la Universitat de Barcelona serà amfitriona d’una reunió de les institucions europees sòcies del projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE). En el marc de l’inHERE, el 7 de juliol s’organitzarà un esdeveniment mutiplicador de bones pràctiques amb altres universitats de l’Estat.

La Universitat de Barcelona acollirà, els dies 5 i 6 de juliol de 2017, la segona reunió interina de les institucions europees sòcies del projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE), que té com a objectiu principal facilitar l’accés i la integració a les universitats europees de les persones refugiades. Per fer-ho, el projecte busca millorar la resposta a les necessitats específiques d’aquestes persones a través de la formació del personal universitari i l’intercanvi de bones pràctiques.

inHERE, de dos anys de durada, està cofinançat per la Unió Europea (a través del programa Erasmus +) i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte són l’European Universities Association (EUA), La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.

En el marc de l’inHERE, la Universitat de Barcelona lidera l’activitat Living Lab (Laboratori de vivències), en què membres del personal de diferents universitats d’Europa dissenyaran, exploraran, experimentaran, refinaran i avaluaran pràctiques i polítiques reals per valorar els plans d’acció (actuals o potencials) de les universitats destinats a facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’educació superior.

Al Living Lab hi participaran experiències incloses al Refugees Welcome Map, elaborat per l’EUA, que ja ha recollit més de 280 iniciatives de 32 països. Igualment, s’hi exploraran i avaluaran experiències que sorgeixin de webinars i esdeveniments multiplicadors, on hi haurà intercanvi de bones pràctiques entre universitats que realitzen aquest tipus d’intervencions.

Precisament, la Universitat de Barcelona organitzarà un d’aquests esdeveniments multiplicadors, el 7 de juliol a l’Aula Ramón y Cajal de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. En la jornada “El rol de les universitats en la crisi del refugi” es presentaran tres exemples d’accions d’acollida de persones refugiades realitzades per universitats de l’Estat espanyol. A més, la UNIMED hi exposarà el projecte inHERE i l’EUA hi donarà a conèixer el catàleg de bones pràctiques del Refugees Welcome Map.

inHERE és un dels projectes que la Universitat de Barcelona impulsa en el marc del seu Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB.