Des de la plataforma Pobresa Zero, reclamem el compliment dels drets fonamentals

Coincidint amb el Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa, el 17 d’octubre a les 11 h., Pobresa Zero llegirà un manifest contra la pobresa i les desigualtats davant el Síndic de Greuges de Catalunya.

La plataforma Pobresa Zero – Justícia Global (PZ-JG) – que agrupa més de 3.200 entitats socials, de pau, drets humans i cooperació, així com sindicats, col·legis professionals, universitats i altres organitzacions; entre elles, la Fundació Solidaritat UB – ha fet públic el manifest “CONTRA LA POBRESA I LES DESIGUALTATS, EXIGIM ELS NOSTRES DRETS!“, amb què reclama el compliment d’un conjunt de drets fonamentals, com a base perquè es facin efectius tots els drets reconeguts a l’ordenament jurídic.

Amb motiu de la commemoració del Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa, el 17 d’octubre, la plataforma llegirà aquest document davant del Síndic de Greuges per requerir als representants institucionals que atenguin les demandes i propostes que s’hi plantegen per tal de fer de Catalunya un país més just, amb més benestar i on totes les persones puguin gaudir de les mateixes oportunitats per viure una vida digna i plena; i que alhora contribueixin a fer possible aquesta realitat arreu del món.

Tal com recorda el document, “el 1945, amb la creació de la Organització de les Nacions Unides (ONU), una cinquantena de països d’arreu del món es van comprometre a garantir que totes les persones tinguessin els mateixos drets i llibertats i a fer-los respectar sense cap distinció de raça, sexe, llengua, religió i opinió política. La Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada al 1948, es va convertir en el document marc sobre els objectius a aconseguir per part de totes les nacions”.

Avui dia”, alerten des de Pobresa Zero, “es fa palès que alguns drets socials bàsics no gaudeixen de la mateixa efectivitat, grau de protecció ni garantia legal que la resta de drets fonamentals, i perquè es facin efectius cal també que la societat civil sigui conscient de la seva importància i en reclami el compliment“.

“Actualment, un dels casos més colpidors respecte l’incompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans”, apunta el document marc, “és la no garantia del dret d’asil a les persones refugiades per part dels Estats“.

Si no es defensen i s’enforteixen els drets, la societat s’afebleix“, sentencien les entitats de PZ-JG. “Per això és imprescindible recordar la vigència de la Declaració i els tractats que la desenvolupen, així com continuar reclamant els nostres drets, oposar resistència als intents cínics de negar drets humans consolidats amb la promesa llunyana de prosperitat i seguretat, i exigir als Estats que compleixin allò a què s’han compromès internacionalment”.