Una jornada donarà a conèixer les trobades socioesportives com a metodologia d’inclusió social de persones refugiades

La formació, prevista per al 4 de febrer de 2022, s’adreça al personal d’entitats que treballen en l’àmbit del refugi, així com a persones refugiades, sol·licitants d’asil o en situacions assimilables.

Imatge d’una trobada socioesportiva (Glòria Mora Gallego, 2019)

El racisme, la discriminació, la segregació o la xenofòbia són alguns dels obstacles per a la inclusió social de les persones refugiades. A més d’aquestes barreres, alguns informes també identifiquen l’absència d’oportunitats d’aquest col·lectiu per a la participació significativa en els processos de presa de decisions o les limitacions per accedir a l’educació i el mercat laboral.

En aquest sentit, la Universitat de Barcelona (UB) ha dissenyat i està implementant, amb el suport de la Unió Europea (UE), el projecte COMMUNITY, que busca promoure la inclusió de persones refugiades a la societat d’acollida mitjançant les trobades socioesportives: una intervenció social basada en l’aprenentatge-servei i l’activitat física.

En el marc de COMMUNITY, el divendres 4 de febrer de 2022 (de 9:30 a 16:30 hores), la UB organitza, conjuntament amb l’IDP-ICE i la Fundació Solidaritat UB, una jornada formativa per aproximar vivencialment les trobades socioesportives al personal d’entitats que treballen en l’àmbit del refugi, i a les seves persones usuàries. L’objectiu és que les entitats puguin valorar la possibilitat d’oferir l’activitat a aquestes persones.

Les trobades socioesportives del projecte COMMUNITY començaran el febrer de 2022 i hi participaran tant estudiants de la UB com persones usuàries de les entitats. L’activitat té un caire inclusiu, de manera que totes les persones usuàries (independentment de la seva edat, gènere, presència o no de discapacitats…) són benvingudes.

Una trobada socioesportiva (Glòria Mora Gallego, 2019)

Programa

Divendres 4 de febrer de 2022

09’30 – 10’00: Recepció i presentació de la jornada formativa

10’00 – 12’00: Sessió d’experimentació pràctica

12’00 – 14’00: Pica-pica/dinar

14’00 – 16’30: Sessió de formació pedagògica amb les persones educadores dels centres d’atenció a persones refugiades.

Objectius

Objectiu general

Experimentar una jornada de convivència entre personal d’entitats que treballen en l’àmbit del refugi i persones refugiades i en situacions assimilables mitjançant una trobada socioesportiva.

Objectius específics

  • Conèixer les accions clau per al disseny, gestió i avaluació de trobades socioesportives amb persones refugiades.
  • Vivenciar situacions motrius pràctiques que fomenten la participació de les persones assistents i la interacció amb el grup.

Metodologia

La metodologia és l’aprenentatge vivencial; tot i que la jornada es dissenya amb una part en què es reflexiona sobre l’acció realitzada per identificar elements clau en la realització de les trobades.

Destinataris

  • Professionals del treball i l’assistència social, la pedagogia i la psicologia; professorat d’educació física i similar, vinculats al treball amb persones refugiades i sol·licitants d’asil.
  • Persones refugiades, sol·licitants d’asil o en situacions assimilables.

Màxim, 40 persones.

Lloc

Campus Mundet UB.  

Avaluació o requisits de certificació

La formació serà acreditada per l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.

L’avaluació es realitzarà en funció dels següents paràmetres:

  • Participació activa en les activitats i en els processos de reflexió.
  • Aportacions realitzades en els processos de reflexió.

Inscripció

Fins al dijous 3 de febrer de 2022. Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: