El comitè directiu d’INOWASIA celebra a Laos la seva tercera reunió bianual

La Fundació Solidaritat UB hi és representada per la coordinadora del seu Programa de solucions naturals per a un desenvolupament sostenible.

De l’1 al 7 d’abril, el comitè directiu d’INOWASIA celebra a Laos la seva tercera reunió bianual. La reunió ha començat a Vang Vieng i ha estat seguida d’un taller sobre la gestió dels recursos hídrics i els reptes al sud-est asiàtic, organitzat per la Universitat Nacional de Laos (NUOL), a Vientiane capital. Finalment, l’altra institució d’educació superior laosiana implicada a INOWASIA, la Universitat Souphanouvong (SU), acull l’esdeveniment a Luang Prabang.

Mesures de qualitat de l’aigua i pràctiques

A Vang Vieng, el comitè d’INOWASIA ha dut a terme mesures de qualitat de les aigües superficials al riu Xong. La qualitat era bona, i ha estat una oportunitat per provar els equips adquirits per la NUOL en el marc del projecte.

A més, el comitè ha celebrat una reunió sobre cursos d’aprenentatge basat en problemes (ABP) i pràctiques entre socis del sud-est asiàtic. Els cursos ABP aviat estaran disponibles en línia per als estudiants dels socis del sud-est asiàtic. Pel que fa a les pràctiques, que ara comencen, cada soci del sud-est asiàtic pot enviar dos estudiants a la universitat d’un altre soci, on passaran tres mesos o més practicant en temes relacionats amb l’aigua.

De fet, aquesta setmana la NUOL ha rebut els seus dos primers estudiants en pràctiques, que provenen de la Universitat Nacional de Battambang (NUBB), a Cambodja. Treballaran la caracterització biològica, física i química de la qualitat de les aigües residuals domèstiques al Centre d’Excel·lència en Medi Ambient de la NUOL.

Salut del sòl i tractament d’aigües residuals

Ha estat precisament en aquest Centre on els participants a la reunió han fet una demostració del funcionament d’algunes eines relacionades amb la gestió dels recursos hídrics. Entre d’altres, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ha presentat el Biofunctool: una eina de baixa tecnologia feta per mesurar la salut del sòl, de baix cost i fàcil d’utilitzar.

En el marc de la reunió, el comitè d’INOWASIA també ha visitat la depuradora d’aigües residuals de Vientiane província, que recull els fangs de les fosses sèptiques i els deixa assecar al sol per crear un fertilitzant que després s’utilitzarà per a l’agricultura.

Taller de gestió dels recursos hídrics

Dins de la reunió, la NUOL ha organitzat un taller sobre la gestió dels recursos hídrics i els reptes al sud-est asiàtic, que s’ha dissenyat per oferir una visió general dels plans integrats de gestió de l’aigua. És per això que el comitè directiu d’INOWASIA ha convidat a participar-hi les parts interessades nacionals i internacionals.

En particular, el taller ha inclòs xerrades sobre: subministrament d’aigua i gestió dels recursos hídrics a Laos; gestió d’aigües residuals domèstiques a Vientiane capital; gestió de les aigües subterrànies al delta vietnamita del Mekong; salut del sòl i bioturbació del sòl, en relació amb el vincle ocult i oblidat entre la qualitat del sòl i de l’aigua; gestió dels recursos hídrics a Cambodja; patró de qualitat de l’aigua i diversitat de peixos a la conca inferior del Mekong i al llac Tonle Sap de Cambodja; tecnologia de nanobombolles per a la degradació de contaminants orgànics persistents a l’aigua, i solucions naturals per al tractament d’aigües residuals domèstiques. Aquesta última, a càrrec de la Dra. Antonina Torrens, coordinadora del Programa de solucions naturals per a un desenvolupament sostenible de la Fundació Solidaritat UB.

Primer premi

Coincidint amb la reunió, un grup d’estudiants i docents de l’Institut de Tecnologia de Cambodja, soci d’INOWASIA, ha guanyat el primer premi del Concurs de Tecnologia de Seguiment organitzat per la Comissió del Riu Mekong (MRC), la sessió final del qual també s’ha celebrat a Laos i ha comptat amb la participació de diverses universitats de quatre països de la subregió del Mekong. Els guanyadors han desenvolupat un pluviòmetre anomenat “Spinning Bucket Rain Gauge”, que és un concepte i mètode derivat de l’antic moviment de l’aigua Khmer.

El projecte INOWASIA

INOWASIA és un projecte Erasmus+ de desenvolupament de capacitats a l’educació superior que promou l’acció conjunta d’11 organitzacions de 5 països (Cambodja, Laos, Vietnam, França i Espanya) per formar una nova generació de professionals de l’aigua al sud-est asiàtic.

El marc col·laboratiu del projecte contribueix no només a millorar els continguts docents, sinó també a transformar el mètode d’ensenyament tradicional en un mètode ensenyament modern basat en competències –per exemple, amb la integració de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)– i a potenciar les instal·lacions per millorar la qualitat dels serveis d’ensenyament-aprenentatge i I+D –per exemple, a través dels Water-Oriented Living Labs (WOLLs). Més important encara, la col·laboració entre la universitat i la indústria és un dels elements centrals en aquest tipus de projectes, per garantir la sostenibilitat dels programes educatius després de la seva finalització; en aquest cas, a través del Comitè Acadèmic i Professional (APC) d’INOWASIA.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: