Una exposició de Solidaritat UB i l’IDP-ICE dona a conèixer l’Agenda 2030 a través de recerques de batxillerat

La mostra, que està itinerant per dotze biblioteques de la província de Barcelona, subratlla la interdependència de les problemàtiques del planeta i la nostra corresponsabilitat en la defensa dels drets humans.

El setembre de 2015, representants de 193 països, reunits a l’Assemblea General de les Nacions Unides, van acordar treballar conjuntament per assolir disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) durant els següents quinze anys.

Amb l’anomenada Agenda 2030, els governs del món reconeixen la interdependència entre persones, entre comunitats i amb el planeta, i es comprometen a prendre les mesures necessàries per erradicar la pobresa i cuidar el medi ambient.

Al voltant d’aquesta Agenda, la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB (IDP-ICE) han editat l’exposició «Interdependents, corresponsables». La mostra es basa en treballs de recerca de batxillerat que il·lustren algunes de les qüestions que cal abordar per assolir els ODS i les seves 169 fites; i, en definitiva, per avançar en la protecció i defensa dels drets humans.

L’accés a les vacunes a l’Àfrica, l’acollida de persones refugiades a Catalunya, l’opinió sobre l’esport femení, la integració laboral de persones amb síndrome de Down o la contaminació dels rius i el seu impacte en els vegetals són algunes de les temàtiques presents en aquesta exposició.

El 28 de novembre es va exhibir a la Trobada Pedagògica FORCES de l’IDP-ICE, al Campus de Mundet, i fins a finals de febrer estarà itinerant per biblioteques públiques de dotze municipis de la província de Barcelona (veure el recorregut al final d’aquesta pàgina).

Tant l’exposició com l’assessorament de les recerques que en formen part s’emmarquen en el projecte «Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat» (2017-2019), que Solidaritat UB i l’IDP-ICE han dut a terme en instituts de la província barcelonina amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu principal del projecte ha estat difondre, entre alumnat i professorat, les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i promoure la corresponsabilitat en la seva resolució.

Amb el mateix objectiu, el Mapamundi interactiu dels Drets Humans, editat també per Solidaritat UB, permet visualitzar reptes globals classificats segons els ODS de l’Agenda 2030. Aquests reptes es van actualitzant amb treballs d’aula que denuncien vulneracions de drets humans o difonen lluites per defensar-los. Per exemple, alguns dels treballs de recerca en què es basa l’exposició «Interdependents, corresponsables» també s’incorporaran al Mapamundi.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: