EXPOSICIÓ “AIGUA DE TOTHOM, UN DRET I NO UNA MERCADERIA”

Del 4 al 20 de novembre a la Facultat de Química de la UB.

Amb l’exposició, que forma part de la campanya d’ESF “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia” es pretén incidir en la societat i les administracions públiques per aconseguir que s’apliqui el reconeixement de l’accés a l’aigua com un dret humà universal.

Avui al món 1.200 milions de persones no tenen accés a aigua potable i 2.400 milions no disposen de sistemes de sanejament, fet que causa el 80% de les malalties i la mort de 5.000 infants cada dia. Tot i que Nacions Unides reconeix el dret humà a l’aigua com un factor indispensable per viure dignament i com una condició prèvia per a la realització d’altres drets, actualment no només no hi ha progressos significatius, sinó que el problema s’agreuja amb el procés de mercantilització de l’aigua.

Organitzada en el marc de la Tardor Solidària a la UB amb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament.