EXPOSICIÓ “ESCOLES D’ALTRES MONS”

Una exposició de Kim Manresa al Campus Mundet.

Organitzada en el marc de la Tardor Solidària a la UB amb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament.

Del 4 de novembre al 2 de desembre es podrà visitar aquesta exposició al pati de l’Edifici Llevant del Campus Mundet.

L’educació es una de les prioritats de la Fundació Solidaritat UB i també ho hauria de ser per a les administracions públiques i els organismes internacionals, per tal que totes les persones puguin gaudir del dret a l’educació.

Amb aquesta exposició, que durant un mes podreu visitar al Campus Mundet, hem pretés que els estudiants de Formació del Professorat i Pedagogia poguessin fer una reflexió sobre les possibilitats educatives de què gaudim en el primer món i les dificultats d’accés a l’educació i la qualitat de la mateixa en altres punts del planeta, tal com es reflexa en les 50 fotografies que conformen la mostra.