El projecte inHERE publica un Catàleg de bones pràctiques en l’acollida de persones refugiades a la universitat

Una de les bones pràctiques seleccionades per formar part del catàleg és el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte.

El projecte inHERE (Educació superior en suport de les persones refugiades a Europa), en què participa la Universitat de Barcelona, ha publicat el seu primer resultat: el Catàleg de Bones Pràctiques (GPC en les seves sigles en anglès), que sorgeix d’una anàlisi en profunditat de gairebé 300 iniciatives procedents de 32 països.

Aquestes iniciatives les han presentades institucions d’educació superior i organitzacions compromeses amb l’acollida de les persones refugiades que han participat en el Mapa de Benvinguda de Persones Refugiades (Refugees Welcome Map), una campanya organitzada per l’Associació Europea d’Universitats (EUA en les seves sigles en anglès) fins a principis del 2017.

Com en el cas del mapa, l’objectiu del GPC és servir a les comunitats acadèmiques d’Europa i altres indrets com una font d’informació i inspiració, i permetre l’intercanvi i la col·laboració entre els agents interessats. Si bé el catàleg se centra en experiències amb estudiants i investigadors refugiats, es pretén que també fomenti un debat més ampli i inclogui estratègies de les institucions d’educació superior, la seva tercera missió i els seus enfocaments en la gestió de la diversitat.

Criteris de selecció del catàleg

Les bones pràctiques del GPC s’han seleccionat sobre la base d’un conjunt de criteris lligats a l’alt impacte actual o potencial respecte a la integració de les persones refugiades en l’estudi i la vida social. Tot i que es va demanar a les institucions que indiquessin la xifra d’estudiants i investigadors a què s’esperava arribar amb cada pràctica, més important que la quantitat és el potencial de transferibilitat i escalabilitat a altres sistemes d’educació superior i contextos universitaris.

Preferentment, s’han triat pràctiques basades en l’evidència (necessitats de les persones refugiades i particularitats del context), prèviament testades (sovint, s’adapten d’activitats ja desenvolupades a la institució amb altres grups d’estudiants o com a part de la internacionalització), sostenibles (quant a model de finançament i planificació a llarg termini), col·laboratives (realitzades amb altres institucions, actors locals o regionals i/o la població d’acollida), estratègiques i vinculades a la missió universitària (i la seva comprensió de la institució com a actor social), i transferibles (a altres institucions d’educació superior o organitzacions vinculades).

Des de l’inHERE, se subratlla que el GPC no pretén ser un inventari de les mesures adoptades a Europa per a la inclusió de les persones refugiades en l’educació superior, sobretot perquè el Mapa de Benvinguda de Persones Refugiades no és el resultat d’un mapatge sistemàtic, sinó que recull contribucions voluntàries a través d’un breu qüestionari.

Les bones pràctiques s’han classificat en 11 categories temàtiques. Cada pràctica té diverses etiquetes de categoria, i la primera d’elles és aquella per la qual ha estat seleccionada per al GPC. Les descripcions de les iniciatives es basen en el text introduït al formulari del Mapa de Benvinguda de Persones Refugiades, a més d’un conjunt de preguntes de seguiment als participants.

El catàleg inclou el Programa de suport de la UB

Una de les bones pràctiques del GPC és el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, que ha esta seleccionat, en primera instància, pel seu enfocament estratègic.

Segons el GPC, poques iniciatives del Mapa de Benvinguda de Persones Refugiades han tingut inicialment el suport des de la missió institucional o la planificació estratègica de les institucions. En canvi, la majoria les han iniciat de manera ad hoc estudiants i membres del personal altament compromesos. Així, en aquesta categoria, es destaquen iniciatives que relacionen el compromís vers les persones refugiades amb estratègies de gestió global de la diversitat. Es tractaria d’enfocaments que també poden ser beneficiosos per a altres grups d’estudiants no refugiats que, igualment, s’enfronten a barreres d’accés altes i són propensos a abandonar els estudis.

Com en la categoria d’enfocament estratègic, el Programa de suport de la UB també ha destacat en les categories de cursos d’idiomes i de transició, treball humanitari i col·laboració.