EL PROGRAMA DE SUPORT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA A LES PERSONES REFUGIADES REP 64 SOL·LICITUDS

La Fundació Solidaritat UB també gestiona el projecte “Mare Nostrum”, de suport i consolidació de la solidaritat local envers les persones refugiades.

Avui, 20 de juny, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Universitat de Barcelona fa un primer balanç del seu programa de suport a aquest col·lectiu, un programa coordinat per la Fundació Solidaritat UB que es va posar en marxa el setembre del 2015.

Durant els primers nou mesos, el programa ha rebut 64 sol·licituds (un 71% d’homes i un 29% de dones). Del total de casos atesos, un 22% se centren en l’accés a la formació universitària (graus, postgraus o màsters); un 17% corresponen a l’accés a la formació d’idiomes, i un altre 17% són persones que han de fer el curs preparatori d’accés a la universitat organitzat per la Fundació Solidaritat UB (que inclou una branca de coneixements cientificotècnics, una altra d’idiomes i diversitat cultural, i una tercera de drets humans i resolució de conflictes). La resta de sol·licituds rebudes pel programa (44%) estan en tràmit, a l’espera de documentació.

El conjunt de casos que han arribat a la Universitat de Barcelona ho han fet tant a través d’entitats especialitzades en l’atenció a persones refugiades com d’entitats socials i de persones a títol individual. Els països de procedència dels sol·licitants són: Síria (75%), l’Afganistan (9%) i la Federació Russa (8%), així com Egipte, Kènia, el Marroc i l’Iraq (2% de cada país).

El programa de suport a les persones refugiades de la Universitat de Barcelona desenvolupa la responsabilitat social de la universitat, que, en el context d’un món globalitzat, té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

“Mare Nostrum”

En la línia del programa de suport, i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar l’abril del 2016 el projecte “Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili”, d’un any de durada, que té com a objectiu contribuir a incorporar la visió multidimensional de les persones refugiades en les entitats locals com a actors que legitimen el dret a la pau i a construir-la.

Mare Nostrum té el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.