El Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau s’uneix a la xarxa de l’EUROM

Amb aquest acord, la xarxa transnacional de memòries impulsada per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona aplega un total de 44 membres de 18 països.

L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) ha establert un conveni de col·laboració amb el Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau.

Amb l’acord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de l’EUROM, creada el 2012 amb l’objectiu de fomentar la investigació interdisciplinària i activitats culturals que ajudin a promoure i desenvolupar la diversitat de les memòries col·lectives.

El conveni estableix les condicions generals per a la cooperació científica, tècnica, administrativa i docent entre les dues institucions, incloent-hi la investigació conjunta i l’intercanvi entre els seus membres. En aquest marc, les dues entitats ja estan treballant en l’organització d’un fòrum de drets humans, que tindrà lloc en la segona meitat del 2017 al Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau. En l’activitat hi col·laborarà la Fundació Museu de la Pau de Gernika, també membre de la xarxa.

A més d’aquest conveni amb el Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau, enguany l’EUROM ha signat acords de col·laboració similars amb la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Bucarest i amb la Fundació Mur de Berlín. Actualment la xarxa transnacional de memòries impulsada per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona està formada per 44 institucions i grups de recerca de 18 països europeus i dels Estats Units.

Creat el 2012 amb el suport de la Comissió Europea, l’EUROM treballa per al reconeixement de la diversitat de les memòries col·lectives. En aquest sentit, a través de la promoció de projectes transdisciplinaris, transversals i transnacionals, l’EUROM té com a objectiu identificar i analitzar la diversitat dels processos de memòria a Europa i en altres continents; promoure el debat per a la creació de polítiques públiques representatives i per contribuir a l’anàlisi i la gestió; promoure una socialització de les iniciatives de memòria, i fomentar les connexions reals entre institucions, professionals i investigadors.