CURS “LA CRISI I EL DECLIVI DEL CAPITALISME HISTÒRIC”

crisi-declivi-capitalisme-historicPrograma del curs

Informació i secretaria del curs:
FUNDACIÓ MÓN-3
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
T. 93 402 43 25
A/e: mon-3@pangea.org
www.mon-3.org