CURS CONSTRUCCIÓ DE PAU, DRETS HUMANS I INTERCULTURALITAT A COLÒMBIA

Del 3 al 12 de desembre del 2012.

OBERT A TOTS ELS PÚBLICS. INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Límit de matrícula: 3 de desembre de 2012. Cal enviar la sol·licitud a: solidaritatub@ub.edu

Estudiants UB: Reconeixement d’1 Crèdit ECTS*

Avaluació: Per a l’expedició del certificat de participació, l’assistència tant al curs com al seminari, ha de ser del 90%.

Per obtenir el certificat del crèdit ECTS, l’estudiant ha de presentar a més, un treball sobre algun dels temes tractats al curs o al seminari. Tindrà termini d’un mes per lliurar-lo.

*Crèdit susceptible de reconeixement per cada Facultat o Centre de la UB.

Directors del Curs:

David Bondia Garcia, professor titular de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals de la UB.

Toni Jiménez Luque, coordinador de cooperació internacional i de l’Observatori de conflictes i drets humans de la Fundació Solidaritat UB

Professorat