KENZ Foundation i Solidaritat UB s’uneixen per la inserció laboral de l’alumnat universitari refugiat

Ambdues entitats impulsaran les pràctiques professionals d’estudiants del Programa UB Refugi per promoure la seva inserció al món laboral.

KENZ Foundation i la Fundació Solidaritat UB, com a coordinadora del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte (UB Refugi), han signat un conveni per impulsar les pràctiques professionals d’estudiants del Programa en empreses de la xarxa de col·laboradors KENZ, així com per informar-los de les beques universitàries que ofereixen entitats pertanyents a aquesta xarxa.

El programa UB Refugi porta a la pràctica el compromís de la Universitat de Barcelona de contribuir a promoure l’accés d’estudiants en situació de refugi a l’educació superior, entre altres accions, mitjançant la implementació i el desenvolupament de vies formatives complementàries al reassentament; concretament, el Curs de transició a la universitat.

Així mateix, més enllà de la incorporació als estudis universitaris, en els darrers anys UB Refugi ha emprès, de manera prioritària, accions per promoure la inserció al món laboral dels i les estudiants que participen en el Programa. I és que l’accés al mercat de treball és un dels pilars fonamentals per afavorir la inclusió social de persones refugiades a la societat d’acollida.

Amb aquest objectiu, UB Refugi ha establert un conveni amb la fundació KENZ, la missió de la qual és construir una millor entesa entre països i continents a través de l’educació superior, la formació universitària i la comunicació. Així, KENZ Foundation posa el focus en l’apoderament juvenil per a la construcció de ponts entre persones, societats i cultures, i para atenció a la defensa dels drets humans, el desenvolupament, la inclusió social, la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats, alhora que fomenta la circulació de saber i la recerca de l’excel·lència.

Arran de la signatura del conveni, KENZ Foundation esdevé una de les organitzacions col·laboradores del programa UB Refugi, que des de 2015 ha treballat amb més d’una vintena d’entitats d’àmbit local, nacional i internacional en qüestions clau per a l’acollida de persones refugiades, com ara l’allotjament o l’assessorament legal.

Al llarg de la seva trajectòria, UB Refugi ha rebut el suport de diverses administracions locals, supramunicipals i autonòmiques, i ha teixit una xarxa de coordinació amb múltiples grups, departaments i àrees de la Universitat de Barcelona, que són les que el fan possible.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: