Comunicat de l’Associació d’Universitats Públiques Catalanes arran de l’escalada bèl·lica a Orient Mitjà

Les universitats públiques catalanes, des del nostre ferm compromís amb els valors democràtics, la pau i els drets humans, ens sentim directament interpel·lades.

«Davant els fets ocorreguts aquests darrers dies a Israel i Gaza i amb l’escalada del conflicte, expressem que:

  1. Mostrem tota la nostra solidaritat amb la població afectada en el conjunt dels territoris i manifestem que cap conflicte pot justificar el patiment i les víctimes entre la població;
  2. Les universitats públiques catalanes hem activat els nostres serveis de suport a la comunitat universitària d’origen palestí i israelià, i treballem alineats amb la Comissió d’Emergències Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya per coordinar amb el Govern de Catalunya actuacions conjuntes i donar resposta a necessitats sorgides de la greu situació;
  3. Traslladem el nostre suport a la comunitat científica israeliana i palestina que veuen de nou la seva activitat sacsejada per esdeveniments de caràcter bèl·lic. Les universitats i la ciència en general som un espai de pau, cooperació i diversitat incompatibles amb la guerra o el terrorisme. Posem les nostres institucions al servei de la comunitat acadèmica i científica afectada per tal de contribuir, en la mesura que sigui possible, a que puguin continuar desenvolupant la seva activitat amb les garanties de seguretat i benestar.
  4. Reivindiquem les vies polítiques basades en el diàleg i la negociació com a les úniques vàlides per a la resolució dels conflictes;
  5. Exhortem a la comunitat internacional, especialment a les institucions de la Unió Europea i els seus Estats membres, a treballar amb l’objectiu de generar les condicions polítiques que permetin aturar la confrontació bèl·lica, evitar l’escalada del conflicte, donar resposta a les seves conseqüències humanes i materials i promoure un escenari futur de pau i concòrdia entre les persones i pobles; 

Conscients de la complexitat que envolta el conflicte, les seves conseqüències no poden ser ignorades i les universitats públiques catalanes, des del nostre ferm compromís amb els valors democràtics, la pau i els drets humans, ens sentim directament interpel·lades i manifestem la nostra plena disposició a col·laborar amb totes les institucions per afavorir les vies polítiques que portin al diàleg i a la distensió per resoldre el conflicte».


Des de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, compartim també el comunicat de Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global, de què som entitat membre, i l’última nota de premsa de B’Tselem – Centre d’Informació Israelià per als Drets Humans als Territoris Ocupats, així com una reflexió sobre les guerres feta per Eduardo Galeano amb motiu de la seva adhesió a la Marxa Mundial per la Pau i la Noviolència de 2009: