Conferència “Integració de les persones refugiades a Europa: el rol de les universitats”

[In English, below]

La Universitat Sapienza organitza aquest esdeveniment, el 17 d’abril a Roma, dins del projecte inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), en què també participa la Universitat de Barcelona.

La Universitat Sapienza de Roma organitza, en col·laboració amb l’ACNUR, la conferència “Integració de les persones refugiades a Europa: el rol de les universitats“, que tindrà lloc a Roma el 17 d’abril de 2018, a partir de les 9 h a l’Aula Magna de la Sapienza.

L’esdeveniment forma part de les activitats del projecte Erasmus+ inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), coordinat per UNIMED en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, l’European Universities Association (EUA) i el Campus France.

La conferència pretén obrir un espai de debat i discussió per tal de promoure les oportunitats que ofereixen les universitats europees per facilitar la integració i l’accés de les persones refugiades a les institucions d’educació superior.

L’esdeveniment comptarà amb la participació de persones expertes, acadèmiques i funcionàries d’universitats italianes i europees actives en la promoció dels drets de les persones refugiades i migrants i interessades a presentar experiències d’èxit dins de les seves universitats.

La conferència la presentarà Eugenio Gaudio, Rector de la Universitat de la Sapienza. Hi intervindran Felipe Camargo, representant de l’Oficina Regional de l’ACNUR per al sud d’Europa; Constance Hermanin, assessora política del Ministeri de Justícia italià i membre de l’Aliança de les principals universitats en migració (ALUM, en les seves sigles en anglès) i Kostas Moschochoritis, secretari general d’INTERSOS.

El registre es pot fer a través d’aquest formulari.


Conference “Integration of Refugees in Europe: the role of Universities”

Sapienza University of Rome organises this event, on April 17 in Rome, as an activity of the Erasmus+ project inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), in which the University of Barcelona takes part.

Sapienza University of Rome organises, in collaboration with UNHCR, the conference “Integration of Refugees in Europe: the role of Universities”, which will be held in Rome on April 17, 2018, starting at 9.00 am in the Aula Magna of Sapienza.

The event is part of the activities of the Erasmus+ project inHERE (Higher Education supporting Refugees in Europe), coordinated by UNIMED in partnership with the University of Barcelona, the European Universities Association (EUA) and Campus France.

The conference aims to be an opportunity for debate and discussion, in order to promote the opportunities offered by European universities to facilitate the integration and access of refugees in higher education institutions.

The event will be attended by experts, academics and officials from Italian and European universities active in the promotion of refugee and migrant rights and interested in presenting successful experiences within their universities.

The conference will be introduced by Eugenio Gaudio, Rector of Sapienza University. Interventions will follow by Felipe Camargo, representative of the UNHCR Regional Office for Southern Europe; Constance Hermanin, political advisor to the Italian Ministry of Justice and member of the Alliance of Leading Universities on Migration (ALUM) and Kostas Moschochoritis, Secretary General of INTERSOS.

Registration can be submitted through this form.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: