Creada la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona

La Comissió no només assumirà funcions relatives al medi ambient, sinó també a la responsabilitat social.

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit el 29 de març de 2019 en sessió ordinària, ha aprovat la creació de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la UB, a proposta de la vicerectora d’Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta.

La Comissió no només assumirà funcions relatives al medi ambient, sinó també a la responsabilitat social.

Les tasques d’aquesta nova comissió seran, entre d’altres, elaborar un mapa de les actuacions actuals relacionades amb la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la Universitat de Barcelona, l’aprovació de la memòria de responsabilitat social de la UB, i la proposta d’un pla d’actuació per desenvolupar els ODS a la UB i seguir-ne el compliment.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: