El 40è curs anual de drets humans fa propostes per a la justícia climàtica 

Organitzat per l’Institut de Drets Humans, en col·laboració amb Solidaritat UB, permet el reconeixement de 2 crèdits ECTS pel Grau de Dret UB.

L’Institut de Drets Humans (IDHC) organitza la 40à edició del curs anual de drets humans, que tindrà lloc del 25 d’abril al 12 de maig de 2022, en format híbrid (semipresencial o virtual) a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i a través d’aulaIDHC.org. Enguany, la formació se centra en els impactes de la degradació ambiental en els drets humans, i en les iniciatives i mecanismes per fer-li front.

La proposta, organitzada en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB, s’estructura en tres mòduls temàtics que poden cursar-se individualment o en conjunt. Cadascun d’aquests mòduls es composa de quatre sessions, amb la participació d’una trentena de persones expertes de l’àmbit acadèmic, l’activisme, les organitzacions internacionals i les administracions.

Mòdul 1: Dret humà al medi ambient. Introducció a la protecció internacional dels drets humans
Repàs de l’estat actual de la crisi climàtica, dels treballs dels organismes multilaterals i nacionals per fer-li front i dels desenvolupaments que s’han portat a terme o estan en procés per part dels mecanismes internacionals de protecció dels drets humans. Inclou debats sobre tres conceptes clau: la justícia ambiental, la justícia climàtica i la justícia ecològica.

Mòdul 2: Interaccions entre l’emergència climàtica i altres reptes pels drets humans
Interaccions i interrelacions entre la crisi climàtica i altres reptes per la garantia dels drets humans en l’actualitat, com la desigualtat, la discriminació, l’ús de les tecnologies digitals, els conflictes locals i internacionals, i les migracions i desplaçaments humans a causa del deteriorament ambiental.

Mòdul 3: Impactes sobre els drets humans i propostes per l’acció climàtica
Repercussions de la crisi climàtica sobre drets concrets, especialment amenaçats: la vida, la salut, l’alimentació, l’educació, l’aigua, l’habitatge, el dret a viure sense discriminació, el desenvolupament i l’autodeterminació. En cada cas, es tracten les polítiques públiques i altres iniciatives de defensa del medi ambient per revertir el mal causat al planeta.

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement teòric i en la pràctica de les temàtiques abordades, paral·lelament a les sessions, s’organitzen tallers voluntaris amb entitats que treballen en la defensa del medi ambient i els drets humans. Els tallers segueixen una metodologia pràctica i d’intercanvi entre organitzacions, institucions, moviments socials i persones participants.

El curs s’adreça a estudiants, membres de la societat civil organitzada, activistes i persones defensores de drets humans, personal de l’administració pública, professionals jurídics, periodistes i comunicadors i altres professionals de diferents sectors que desenvolupen tasques en la defensa dels drets humans, així com a la ciutadania interesada.

Entre les persones que cursin el curs complet i presentin un treball, s’ofereix la possibilitat de fer una pràctica de sis mesos al Síndic de Greuges de Catalunya, a Barcelona, i tres visites d’estudi a la seu del Consell d’Europa i del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Igualment, en les mateixes condicions, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reconeix el curs com una activitat de formació permanent per al professorat.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: