Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Activitats

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans.

Les accions i mesures que s’enumeren a continuació són coordinades per la Fundació Solidaritat UB, l’organització de cooperació i solidaritat de la Universitat de Barcelona.

pruebaàrbolCASADEF3Els dos principals camps d’actuació són:

Resposta humanitària en les primeres fases de l’acollida:

Suport acadèmic i educatiu: Hi ha beques que cobreixen la totalitat de les taxes de matrícula. Es desenvolupa el curs de transició a la Universitat.

Allotjament.

Inclusió social amb suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària. Els estudiants tenen la possibilitat d’assistir a cursos de cultura i llengua (català i castellà). Hi ha programes de mentoria.

Assessorament jurídic i assistència psicològica proporcionats per experts de la UB.

Resposta acadèmica:

– La UB col·labora amb diferents països en tasques acadèmiques i de recerca, i pot desenvolupar accions per tal de pal·liar les difícils circumstàncies que viuen les persones refugiades.

– La UB organitza diverses activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi de les persones refugiades i la crisi humanitària a nivell mundial, les seves causes, conseqüències, actors, etc.

Memòria 2016persones-refugiades-transicio-universitat

(veure document complet en PDF)

– S’ha consolidat un grup de treball de 4 persones amb formació específica en temàtiques de refugi, asil i drets humans.

– S’han desenvolupat 7 línies d’actuació.

– S’han gestionat 174 demandes de suport.

– S’ha dut a terme un intens treball en xarxa, els principals resultats del qual són:

Xarxa intraUB: Concreció d’accions i col·laboracions amb 12 grups, departaments i àrees de la Universitat de Barcelona.

Xarxa interuniversitària: Relació de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la secretaria de cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Vinculació amb el moviment associatiu: Contactes i col·laboracions amb 21 entitats d’àmbit local, nacional i internacional.

Reforç de les relacions institucionals: La Fundació Solidaritat UB, en representació de la Universitat de Barcelona, ha estat present en els següents espais que aborden la qüestió de les persones refugiades:

– Espai Social – Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona.

– Generalitat de Catalunya.

– S’han signat 6 convenis de col·laboració:

– Amb l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del curs de transició a la Universitat.

– Amb CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers) i Fundació ACSAR (Associació Catalana de Suport i Ajuda al Refugiat) en l’àmbit de l’assessorament legal.

– Amb CCAR (Comitè Català d’Ajuda al Refugiat), CEAR (Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat) i ACCEM (Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migracions) per al lloguer de tres pisos de l’edifici Eucaliptus.

– Amb la Fundació Formació i Treball per moblar els pisos anteriorment mencionats.

– S’han executat 3 projectes relacionats amb les persones refugiades:

Mare Nostrum

En la línia del programa de suport i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar l’abril del 2016 el projecte “Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili”, d’un any de durada, que, mitjançant el treball amb l’administració pública local i el moviment associatiu, ha buscat afavorir la figura de la persona refugiada com a constructora de pau.

El projecte ha inclòs tres àmbits d’actuació:
formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a l’administració pública local
anàlisi i divulgació del conflicte a través de l’Observatori Solidaritat i d’una exposició fotogràfica
elaboració d’una guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte.

Mare Nostrum ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar la integració i l’accés de les persones refugiades a les universitats europees.
inhere-project
Més enllà de la manca de suport financer, aquestes persones poden trobar-se amb falta d’informació, assessorament i orientació sensible a la seva realitat, així com amb dificultats per al reconeixement de crèdits i qualificacions sense documents o la carència de cursos intensius d’idiomes amb finalitats acadèmiques. Per tal de respondre millor a aquestes i altres necessitats, el projecte inHERE facilitarà la formació del personal universitari i l’intercanvi de bones pràctiques en institucions europees d’educació superior.

El projecte inHERE, de dos anys de durada, està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA203 d’Associació Estratègica d’Erasmus+ 2016) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte inclouen l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.

RESCUE

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, participa en aquest projecte europeu de cooperació internacional basat en el suport educatiu a les persones refugiades en la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica).

El principal objectiu de RESCUE és donar suport a universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània en la creació i gestió d’unitats ad hoc de suport operacional als estudiants universitaris refugiats (R-SOS), la missió de les quals és estructurar serveis específics que assessorin aquest col·lectiu en la represa del seu itinerari de formació acadèmica.

El projecte, de tres anys de durada (2016-2019), està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA2 de Construcció de Capacitats en Educació Superior d’Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED).

Antecedents

balcansAbans de 1992, i de forma puntual, la Universitat de Barcelona havia desenvolupat accions per cobrir les necessitats de les persones refugiades; majoritàriament, d’estudiants que volien continuar els seus estudis acadèmics a l’estranger.

L’acció de suport a les persones refugiades va seguir d’una forma més estructurada a partir de 1992, amb la guerra dels Balcans. En aquella ocasió, hi va haver un profund compromís per part de la Universitat de Barcelona de contribuir amb els seus recursos i coneixements a donar suport a estudiants al llarg de la seva dura experiència d’exili.

barcelona-sarajevoLa contribució es va basar en el suport a estudiants de Bòsnia per continuar els seus estudis a les facultats de la UB amb una beca, així com en el disseny de cursos d’idiomes per aprendre català i castellà. També hi va haver grups de suport formats per estudiants que facilitaven la integració social dels nouvinguts a Barcelona.

D’altra banda, des de 1992, puntualment s’han realitzat accions de suport adreçades a les persones refugiades que han arribat a la ciutat des de diferents indrets. I, en l’àmbit acadèmic, la Universitat de Barcelona ha desenvolupat i col·laborat en nombroses accions per involucrar altres universitats i la societat civil en processos de pau en què hi havia desplaçaments interns (com Colòmbia o la República Democràtica del Congo).

A més, s’ha creat l’observatori de drets humans i conflictes Observatori Solidaritat.

siria-refugiats-setembre-2015El setembre de 2015, tenint en compte el massiu moviment de persones refugiades procedents de Síria, i conscient de la crisi de persones refugiades a nivell global, la Universitat de Barcelona va decidir crear un programa de suport a aquestes persones, que desenvolupa la responsabilitat social de la institució.

En un món globalitzat, les universitats són actors globals, i la Universitat de Barcelona té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

Per més informació:

– sobre les activitats de la Fundació Solidaritat UB: solidaritatub@ub.edu
– sobre la situació de drets humans: Observatori Solidaritat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No se admiten más comentarios