Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

IN ENGLISH: Support programme of the University of Barcelona for refugees and people from conflict areas
EN ESPAÑOL: Programa de apoyo de la Universidad de Barcelona a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto
EN CATALÀ: Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Activitats

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans i el coordina la Fundació Solidaritat UB, l’organització de cooperació i solidaritat de la Universitat de Barcelona.
Els dos principals camps d’actuació són:

Suport acadèmic i a la integració social:

Suport acadèmic i educatiu: Hi ha beques que cobreixen la totalitat de les taxes de matrícula. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, es desenvolupa el curs de transició a la Universitat.

Allotjament.

Inclusió social amb suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària. Els estudiants tenen la possibilitat d’assistir a cursos de cultura i llengua (català i castellà). Hi ha programes de mentoria.

Assessorament jurídic i assistència psicològica.

Treball en xarxa i cooperació:

– La UB col·labora amb diferents països en tasques acadèmiques i de recerca, i pot desenvolupar accions per tal de pal·liar les difícils circumstàncies que viuen les persones refugiades.

– La UB organitza diverses activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi del refugi, les seves causes, conseqüències, actors, etc.

Memòria 2016

(veure document complet en PDF)

– S’ha consolidat un grup de treball de 4 persones amb formació específica en temàtiques de refugi, asil i drets humans.

– S’han desenvolupat 7 línies d’actuació.

– S’han gestionat 174 demandes de suport.

– S’ha dut a terme un intens treball en xarxa, els principals resultats del qual són:persones-refugiades-transicio-universitat

Xarxa intraUB: Concreció d’accions i col·laboracions amb 12 grups, departaments i àrees de la Universitat de Barcelona.

Xarxa interuniversitària: Relació de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la secretaria de cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Vinculació amb el moviment associatiu: Contactes i col·laboracions amb 21 entitats d’àmbit local, nacional i internacional.

Reforç de les relacions institucionals: La Fundació Solidaritat UB, en representació de la Universitat de Barcelona, ha estat present en els següents espais que aborden la qüestió de les persones refugiades:

Espai Social – Ciutat Refugi de l’Ajuntament de Barcelona.

Generalitat de Catalunya.

– S’han signat 6 convenis de col·laboració:

– Amb l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del curs de transició a la Universitat.

– Amb CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers) i Fundació ACSAR (Associació Catalana de Suport i Ajuda al Refugiat) en l’àmbit de l’assessorament legal.

– Amb CCAR (Comitè Català d’Ajuda al Refugiat), CEAR (Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat) i ACCEM (Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migracions) per al lloguer de tres pisos de l’edifici Eucaliptus.

– Amb la Fundació Formació i Treball per moblar els pisos anteriorment mencionats.

– S’han executat 3 projectes relacionats amb les persones refugiades:

Mare Nostrum: Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili

En la línia del programa de suport i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar l’abril del 2016 el projecte “Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili”, d’un any de durada, que, mitjançant el treball amb l’administració pública local i el moviment associatiu, ha buscat afavorir la figura de la persona refugiada com a constructora de pau.

El projecte ha inclòs tres àmbits d’actuació:
formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a l’administració pública local
anàlisi i divulgació del conflicte a través de l’Observatori Solidaritat i d’una exposició fotogràfica
elaboració d’una guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte.

Mare Nostrum ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

inHERE: Higher Education Supporting Refugees in Europe

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.inhere-project

Amb aquest propòsit, l’inHERE ha desenvolupat un seguit d’eines per a l’acollida de persones refugiades a la universitat:

Catàleg de Bones Pràctiques.

Directrius per als membres del personal universitari.

Recomanacions a les institucions, xarxes i responsables de polítiques d’educació superior.

Living Lab (seminaris web i esdeveniments multiplicadors sobre pràctiques i polítiques d’integració de persones refugiades a l’educació superior).

El projecte inHERE, de dos anys de durada, ha estat cofinançat per la Unió Europea i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte han inclòs l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’era membre associat.

RESCUE: Refugees Education Support in MENA countries

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, participa en aquest projecte europeu de cooperació internacional basat en el suport educatiu a les persones refugiades en la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica).

El principal objectiu de RESCUE és donar suport a universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània en la creació i gestió d’unitats ad hoc de suport operacional als estudiants universitaris refugiats (R-SOS), la missió de les quals és estructurar serveis específics que assessorin aquest col·lectiu en la represa del seu itinerari de formació acadèmica.

El projecte, de tres anys de durada (2016-2019), està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA2 de Construcció de Capacitats en Educació Superior d’Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED).

Antecedents

Abans de 1992, i de forma puntual, la Universitat de Barcelona havia desenvolupat accions per cobrir les necessitats de les persones refugiades; majoritàriament, d’estudiants que volien continuar els seus estudis acadèmics a l’estranger.

barcelona-sarajevoL’acció de suport a les persones refugiades va seguir d’una forma més estructurada a partir de 1992, amb la guerra dels Balcans. En aquella ocasió, hi va haver un profund compromís per part de la Universitat de Barcelona de contribuir amb els seus recursos i coneixements a donar suport a estudiants al llarg de la seva dura experiència d’exili.

La contribució es va basar en el suport a estudiants de Bòsnia per continuar els seus estudis a les facultats de la UB amb una beca, així com en el disseny de cursos d’idiomes per aprendre català i castellà. També hi va haver grups de suport formats per estudiants que facilitaven la integració social dels nouvinguts a Barcelona.

D’altra banda, des de 1992, puntualment s’han realitzat accions de suport adreçades a les persones refugiades que han arribat a la ciutat des de diferents indrets. I, en l’àmbit acadèmic, la Universitat de Barcelona ha desenvolupat i col·laborat en nombroses accions per involucrar altres universitats i la societat civil en processos de pau en què hi havia desplaçaments interns (com Colòmbia o la República Democràtica del Congo). A més, s’ha creat l’observatori de drets humans i conflictes Observatori Solidaritat.

siria-refugiats-setembre-2015El setembre de 2015, tenint en compte el massiu moviment de persones refugiades procedents de Síria, i conscient de la crisi de persones refugiades a nivell global, la Universitat de Barcelona va decidir crear un programa de suport a aquestes persones, que desenvolupa la responsabilitat social de la institució.

En un món globalitzat, les universitats són actors globals, i la Universitat de Barcelona té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

Per més informació:

– sobre les activitats de la Fundació Solidaritat UB: solidaritatub@ub.edu
– sobre la situació de drets humans: Observatori Solidaritat

Comentarios cerrados.