Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

IN ENGLISH: Support programme of the University of Barcelona for refugees and people from conflict areas
EN ESPAÑOL: Programa de apoyo de la Universidad de Barcelona a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto
EN CATALÀ: Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans. Els seus dos principals camps d’actuació són:

Suport acadèmic i a la integració social:

Suport acadèmic i educatiu: Hi ha beques que cobreixen la totalitat de les taxes de matrícula. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, es desenvolupa el curs de transició a la Universitat.

Allotjament.

Inclusió social amb suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària. Els estudiants tenen la possibilitat d’assistir a cursos de cultura i llengua (català i castellà). Hi ha programes de mentoria.

Assessorament legal i assistència psicològica.

Treball en xarxa i cooperació:

– La UB col·labora amb diferents països en tasques acadèmiques i de recerca, i pot desenvolupar accions per tal de pal·liar les difícils circumstàncies que viuen les persones refugiades.

– La UB organitza diverses activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi del refugi, les seves causes, conseqüències, actors, etc.

Accions principals

Accions principals

Descripció de les principals accions desenvolupades en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades.

Col·laboracions

Col·laboracions

Xarxes internes i externes a la Universitat de Barcelona que fan possible el Programa UB de suport a persones refugiades.

Enllaços informatius

Enllaços informatius

Documents de les Nacions Unides, iniciatives universitàries per a refugiats, programes de beques a l’estranger…

Projectes europeus

Projectes europeus

RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries) i inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe)

Memòria 2018

Memòria 2018

Resum dels principals resultats del Programa UB de suport a persones refugiades durant l’any 2018.

Antecedents

Antecedents

Els inicis del programa actual i altres accions de suport a persones refugiades, per exemple, als anys 90.

Publicacions

Publicacions

Materials publicats en el marc del Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte.

Context

Context

Informació sobre les vulneracions de drets humans arreu del món com a conseqüència de conflictes: Observatori Solidaritat.

Per a més informació:

– sobre les activitats de la Fundació Solidaritat UB: solidaritatub@ub.edu
– sobre la situació de drets humans: Observatori Solidaritat

Comments are closed.