Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

Activitats

El programa de suport de la Universitat de Barcelona a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans.

Les accions i mesures que s’enumeren a continuació són coordinades per la Fundació Solidaritat UB, l’organització de cooperació i solidaritat de la Universitat de Barcelona.

pruebaàrbolCASADEF3Els dos principals camps d’actuació són:

Resposta humanitària en les primeres fases de l’acollida:

  • Suport acadèmic i educatiu: Hi ha beques que cobreixen la totalitat de les taxes de matrícula. Es desenvolupa el curs de transició a la Universitat per a estudiants sirians.
  • Allotjament.
  • Inclusió social amb suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària. Els estudiants tenen la possibilitat d’assistir a cursos de cultura i llengua (català i castellà). Hi ha programes de mentoria.
  • Assessorament jurídic i assistència psicològica proporcionats per experts de la UB.

Resposta acadèmica:

  • La UB col·labora amb diferents països en tasques acadèmiques i de recerca, i pot desenvolupar accions per tal de pal·liar les difícils circumstàncies que viuen les persones refugiades.
  • La UB organitza diverses activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi de les persones refugiades i la crisi humanitària a nivell mundial, les seves causes, conseqüències, actors, etc.

Informe fins al juny de 2016

persones-refugiades-transicio-universitatDurant els primers nou mesos d’activitat (fins al juny de 2016), el programa ha rebut 64 sol·licituds (un 71 % d’homes i un 29 % de dones).

Del total de casos atesos, un 22 % se centren en l’accés a la formació universitària (graus, postgraus o màsters); un 17 % corresponen a l’accés a la formació d’idiomes, i un altre 17 % cursaran el curs de transició als estudis de grau organitzat per la Fundació Solidaritat UB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (que inclou una branca de coneixements cientificotècnics, una altra d’idiomes i diversitat cultural, i una tercera de drets humans i resolució de conflictes). La resta de sol·licituds rebudes pel programa (un 44 %) estan en tràmit, a l’espera de documentació.

El conjunt de casos que han arribat a la Universitat de Barcelona ho han fet tant a través d’entitats especialitzades en l’atenció a persones refugiades com d’entitats socials i de persones a títol individual. Els països de procedència dels sol·licitants són: Síria (75 %), l’Afganistan (9 %) i la Federació Russa (8 %), així com Egipte, Kènia, el Marroc i l’Iraq (2 % de cada país).

Projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar la integració i l’accés a les universitats europees de les persones refugiades.inhere-project

Més enllà de la manca de suport financer, aquestes persones poden trobar-se amb falta d’informació, assessorament i orientació sensible a la seva realitat, així com amb dificultats per al reconeixement de crèdits i qualificacions sense documents o la carència de cursos intensius d’idiomes amb finalitats acadèmiques. Per tal de respondre millor a aquestes i altres necessitats, el projecte inHERE facilitarà la formació del personal universitari i l’intercanvi de bones pràctiques en institucions europees d’educació superior.

El projecte inHERE, de dos anys de durada, està cofinançat per la Unió Europea (a través de l’Acció Clau sobre les Associacions Estratègiques del programa Erasmus +) i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte inclouen l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’ Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.

Projecte “Mare Nostrum”

En la línia del programa de suport, i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar l’abril del 2016 el projecte “Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de l’exili”, d’un any de durada, que té com a objectiu contribuir a incorporar la visió multidimensional de les persones refugiades en les entitats locals com a actors que legitimen el dret a la pau i a construir-la.persones-refugiades-siria

El projecte inclou tres àmbits d’actuació: la formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a l’administració pública local; l’anàlisi i divulgació del conflicte a través de l’Observatori Solidaritat i d’una exposició fotogràfica, i l’elaboració d’una guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte.

Mare Nostrum té el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i d’educació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

Antecedents

Abans de 1992, i de forma puntual, la Universitat de Barcelona havia desenvolupat accions per cobrir les necessitats de les persones refugiades; majoritàriament, d’estudiants que volien continuar els seus estudis acadèmics a l’estranger.

balcansLa nostra acció de suport a les persones refugiades va seguir d’una forma més estructurada a partir de 1992, amb la guerra dels Balcans i la resultant violència i violacions massives dels drets humans, especialment a Bòsnia. En aquella ocasió, hi va haver un profund compromís per part de la Universitat de Barcelona de contribuir amb els nostres recursos i coneixements a donar suport a estudiants al llarg de la seva dura experiència d’exili.

barcelona-sarajevoLa contribució es va basar en el suport a estudiants de Bòsnia per continuar els seus estudis a les nostres facultats amb una beca, així com en el disseny de cursos d’idiomes per aprendre català i castellà. També hi va haver grups de suport formats per estudiants que facilitaven la integració social dels nouvinguts a la nostra ciutat.

D’altra banda, des de 1992, puntualment s’han realitzat accions de suport adreçades a les persones refugiades que han arribat a Barcelona des de diferents indrets. I, en l’àmbit acadèmic, la Universitat de Barcelona ha desenvolupat i col·laborat en nombroses accions per involucrar altres universitats i la societat civil en processos de pau en què hi havia desplaçaments interns (com Colòmbia o la República Democràtica del Congo).

A més, hem creat l’observatori de drets humans i conflictes Observatori Solidaritat.

siria-refugiats-setembre-2015El setembre de 2015, tenint en compte el massiu moviment de persones refugiades procedents de Síria, i conscient de la crisi de persones refugiades a nivell global, la Universitat de Barcelona va decidir crear un programa de suport a aquestes persones, que desenvolupa la responsabilitat social de la institució.

En un món globalitzat, les universitats són actors globals, i la Universitat de Barcelona té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció d’una societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

 

Per més informació:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No se admiten más comentarios