Accions principals del Programa UB de suport a persones refugiades

Curs de transició a la universitat
Curs de transició a la universitat

Curs d’aprenentatge dels idiomes català i castellà i de formació en drets humans i cultura de pau. Està cofinançat per la UB i l’Ajuntament de Barcelona. És un curs d’extensió universitària. Inclou el carnet UB i l’accés a tots els serveis de la universitat.

Programa de suport lingüístic
Programa de suport lingüístic

Iniciativa coordinada pel PSAU (Programa de Política Social i Accés a la Universitat) de la Facultat d’Educació UB i per la Fundació Solidaritat UB. Hi participen estudiants de la Universitat de Barcelona i persones de fora de la comunitat universitària.

Programa de suport psicosocial
Programa de suport psicosocial

A través d’un conveni de pràctiques entre la Fundació Solidaritat UB i la Facultat de Psicologia UB, estudiants de l’últim curs proporcionen suport psicosocial a estudiants acollits pel Programa. Igualment, s’ha establert un acord per atendre els qui necessiten suport psicològic.

Allotjament (primera fase)
Allotjament (primera fase)

La beca íntegra inclou allotjament de pensió completa en una residència de la Universitat de Barcelona, on els i les estudiants poden trobar un ambient universitari (alumnat nacional i internacional).

Reconeixement d'estudis previs
Reconeixement d'estudis previs

La Universitat de Barcelona va aprovar el maig de 2018 un protocol per al reconeixement de l’aprenentatge previ d’estudiants refugiats/des que no disposen de documents o bé que no els tenen segellats.

Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Una vegada que l’estudiant refugiat/da inicia els seus estudis, s’activa el Pla d’Acció Tutorial (pioner a les facultats d’Economia i Empresa i Matemàtiques), pel qual manté trobades periòdiques amb professorat i el/la tutor/a.

Allotjament (segona fase)
Allotjament (segona fase)

A través d’acords amb ajuntaments (Viladecans i L’Hospitalet de Llobregat), el Programa promou la integració social dels estudiants en ciutats i pobles.

Assessorament legal integral
Assessorament legal integral

Gràcies a un acord amb el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO, estudiants del Programa reben assessorament legal integral de forma gratuïta. El servei també està disponible per a potencials estudiants refugiats/des.

Espanyol per a estrangers
Espanyol per a estrangers

Estudis Hispànics ofereix 4 places per a l’aprenentatge de la llengua castellana durant tot l’any.

Allotjament. Pisos de Torre Baró
Allotjament. Pisos de Torre Baró

La UB dedica 3 pisos als estudiants refugiats, en acord amb CCAR i ACCEM, dins de la xarxa de pisos dedicats a l’assistència de sol·licitants d’asil.

Activitats de sensibilització i fòrums
Activitats de sensibilització i fòrums

El Programa també se centra en la detecció i anàlisi de bones pràctiques a nivell local, així com en la participació en fòrums d’àmbit local, català i estatal.

Incorporació al món laboral
Incorporació al món laboral

El Programa promou la integració laboral dels participants. Un acord amb Nestlé ofereix dues beques remunerades per a la realització de pràctiques professionals.