Un dret humà fonamental per defensar la resta: el dret a l’educació en drets humans

En el Dia Internacional dels Drets Humans, el programa Recercapau convida a repassar la definició, el marc legal i la situació actual d’aquest dret.

En el Dia Internacional dels Drets Humans (10 de desembre), el programa Recerca per a la ciutadania global (Recercapau), impulsat per la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), convida a repassar la definició, el marc legal i la situació actual d’un dret imprescindible per aconseguir el respecte, la protecció i la defensa de la resta de drets humans: el dret a l’educació en drets humans.

El dret a l'educació en drets humans

Segons l’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), l’educació en drets humans (EDH) pot definir-se com a procés educatiu que té per objectiu establir una cultura dels drets humans, basat en la participació activa, a través del qual aprendre sobre els drets humans i els temes relacionats, adquirir les habilitats necessàries per la defensa dels drets humans i desenvolupar actituds de respecte cap a la igualtat i la dignitat.

Amnistia Internacional España sosté que l’EDH dona poder a les persones per reclamar els seus drets, garanteix que els i les qui ocupen posicions de poder coneguin les seves responsabilitats, i ajuda a consolidar el moviment dels drets humans, establint entre les persones connexions basades en els seus valors i capacitant-les per tal que participin en la promoció dels drets humans en les seves comunitats i societats i en tot el món.

El dret a l’EDH apareix recollit en múltiples convencions i tractats internacionals, com el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Article 13); la Convenció dels Drets dels Infants (Article 29); la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial (Article 7); la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Article 10); els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 (meta 4.7), etc.

En l’àmbit europeu, existeix la “Carta del Consell d’Europa per l’educació per a una ciutadania democràtica i l’educació en drets humans“, acceptada en el marc de la Recomanació del Comitè de Ministres Rec(2010)7. I, en el cas d’Espanya i Catalunya, l’EDH apareix recollida com a finalitat i objectiu del sistema educatiu (Decret 143/2007, Decret 142/2008 i Reial Decret 1105/2014).

Tanmateix, en un batxillerat condicionat per les proves d’accés a la universitat, l’EDH és obviada en el currículum real que s’esdevé a les aules. Una mostra n’és el treball de recerca, en l’avaluació del qual rarament es contempla la dimensió ètica i social de la recerca ni la comprensió crítica del sistema mundial.

El programa Recerca per a la ciutadania global (Recercapau) col·labora amb els centres per fer efectiu el dret a l’educació en drets humans amb el treball de recerca de batxillerat.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: