EDUCACIÓ PER LA PAU I LA CIUTADANIA GLOBAL

En col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB desenvolupa el programa PAULA, adreçat a promoure la integració curricular de l’educació per la pau, els drets humans i la ciutadania global a l’educació reglada a través del suport a la tasca del professorat.

Aquest programa té relació amb el següent ODS de l’Agenda 2030:

ODS 4. Educació de qualitat
ODS 4. Educació de qualitat

Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

 

Amb aquest objectiu, es treballa en els àmbits següents:

Portal PAULA d’educació per a la pauportalpaula

Centre de recursos educatius especialitzats en cultura de pau i disponibles per internet, on es recullen materials elaborats tant pel propi programa com per centres d’ensenyament, ONG i altres agents educatius, classificats per etapes educatives i matèries.

El portal també inclou una Guia curricular per a la integració de l’educació per a la ciutadania global en el currículum reglat.

A més, s’hi ha habilitat un apartat propi per al projecte “Educació pel Desenvolupament basada en investigació i avaluació formativa“, que recopila recursos i materials per a la tutoria de projectes de recerca.

Investigació per la ciutadania global

El programa PAULA desenvolupa diversos projectes al voltant del potencial de la investigació com a estratègia didàctica en educació per als drets humans i la ciutadania global:

1. Premi de Recerca per la Pau

Premi de la Universitat de Barcelona per a treballs de recerca de batxillerat amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i enfortir la cultura de pau des de la recerca.

2. Xarxa de suport a la recerca a secundària (Recerca per la Ciutadania Global)

Programa de suport a la realització de treballs de recerca de batxillerat des de la perspectiva de la pau, els drets humans i la ciutadania global. El programa explora les sinergies entre competència científica i competència ciutadana, tot posant en relleu el paper fonamental de la ciència per als drets humans i el desenvolupament sostenible a escala global. La iniciativa inclou:

  • recercapau-bTallers de recerca als centres educatius per comprendre els procediments i criteris de rigor científic i considerar l’impacte de la recerca en els drets humans a escala global.
  • Assessorament en la realització de projectes, activitats i treballs de recerca per la ciutadania global: enfocament, qüestions de recerca, tècniques de recerca, fonts d’informació…
  • Exposicions sobre la recerca des de la perspectiva dels drets humans.

3. L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de batxillerat

Projecte, amb el suport financer de la Diputació de Barcelona, que difon les possibilitats de l’Agenda 2030 com a recurs educatiu per comprendre la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i promoure la necessitat de corresponsabilitat en la seva resolució. S’adreça a centres de batxillerat públics de la província de Barcelona, amb excepció de la capital catalana.

Còmic pels drets humans i la ciutadania global

Exposició “Mapamundi dels Drets Humans, editada amb el suport de la Diputació de Barcelona, que presenta, en forma de còmic gegant, la interdependència dels drets humans en el context de la globalització, i que compta amb el seu propi apartat d’informació i recursos al portal PAULA.

Taller de còmic pels drets humans i la ciutadania global, que es realitza a diversos municipis barcelonins, en el marc de projectes d’educació pel desenvolupament dels consistoris. A través del còmic, el taller permet a infants i joves apropar-se tant a la realitat de països del sud com a problemàtiques properes derivades de les desigualtats.

Formació permanent per al professorat

Màster i cursos d’expertesa en línia “Educació, Globalització i Transformació Social (títols propis de la Universitat de Barcelona).

Seminaris semipresencials i en línia sobre la recerca i la tutoria de treballs d’investigació per la ciutadania global.

Comments are closed.