XVIII TROBADA SOCIOESPORTIVA AL CAMPUS MUNDET DE LA UB

El proper dijous 16 d’abril tindrà lloc la XVIII TROBADA SOCIOESPORTIVA que es promou des de les Facultats de Pedagogia i Formació del Professorat, amb el suport del Vicerectorat d’Administració i Organització i la Fundació Solidaritat UB, i amb la col·laboració de l’AREP i la Federació Catalana de Salut Mental. La professora coordinadora d’aquestes trobades és la Doctora Merche Ríos.

La jornada s’emmarca en el Programa d’Aprenentatge Servei UB-AREP (Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental), consistent en l’aprenentatge acadèmic i el servei a la comunitat dels alumnes dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la UB mitjançant l’entrenament de les capacitats motrius, cognitives, socials i afectives dels participants, fent del joc un element pel desenvolupament de la persona.

El campus de Mundet ha acollit les darreres trobades socioesportives coordinades per la Facultat de Pedagogia de la UB i dedicades a dos col·lectius que pateixen exclusió social: els interns penitenciaris i els malalts mentals.