UNA GUIA ORIENTA LES ENTITATS SOCIALS EN LA COL·LABORACIÓ AMB ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

L’alumnat col·labora amb aquestes organitzacions en les modalitats de pràctiques externes, aprenentatge i servei, treballs de final de grau i màster o doctorat.

Fruit d’un conveni amb la Universitat de Barcelona, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha editat la Guia “Universitaris que col·laboren amb entitats socials (en el marc de la seva activitat acadèmica)“.

Aquesta guia ha estat pensada per informar i orientar les entitats del Tercer Sector Social sobre què són les Pràctiques Externes, l’Aprenentatge i Servei (ApS), els Treballs de Final de Grau (TFG), els Treballs de Final de Màster (TFM) i el Doctorat; i el sentit i els beneficis que comporta acollir estudiants en alguna d’aquestes modalitats.

En general, la guia sosté que fer partícip l’estudiant a l’entitat significa un creixement personal i professional tant per a la pròpia persona com per a l’organització, així com la creació d’espais on la reflexió i la presa de decisions juguen un paper fonamental.

Per tant, la guia considera que la col·laboració entre Universitat i entitats del Tercer Sector significa la generació de coneixements innovadors i aprenentatges que es visibilitzen en les seves noves aportacions i visions.

Segons la publicació, treballar en relació amb els altres i en xarxa significa posicionar-se des d’una altra mirada i perspectiva, des de l’horitzontalitat, la interrelació, la participació activa, el diàleg bidireccional, el compromís, l’acció, el compartir, el lideratge i apoderament i la valoració de tot el procés per millorar les nostres accions i decisions.

A la Fundació Solidaritat UB, aquest treball en xarxa s’exemplifica, entre d’altres, amb el programa Recerca per a la pau, que dóna suport a la recerca de Secundària en l’àmbit dels drets humans i la ciutadania global a partir d’una consolidada xarxa educativa formada per alumnat de centres públics de Secundària (que investiga, amb la tutoria del professorat), estudiants i professorat de la Universitat de Barcelona (que assessoren la investigació) i membres d’entitats socials (que també assessoren i, a més, fan propostes de noves recerques). En aquest cas, els estudiants universitaris que participen al programa col·laboren amb les entitats socials en la modalitat d’ApS.