La Facultat d’Economia i Empresa i Solidaritat UB contribueixen al dret a l’educació d’infants i joves de la Zona Nord de Barcelona

A través de la Fundació Solidaritat UB, la facultat ha donat material escolar sol·licitat per l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana.

En el marc del Programa d’intervenció socioeducativa que la Fundació Solidaritat UB va endegar fa sis anys a la Zona Nord del districte barceloní de Nou Barris i l’eix del Besòs, la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ha fet una donació de 1.500 quaderns i 300 carpetes a l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana.

La donació respon a una petició d’ajuda d’aquesta entitat per fer front a la situació de vulnerabilitat social que la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat a Ciutat Meridiana i altres emplaçaments de la Zona Nord, com Torre Baró i Vallbona.

Segons l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, «a les famílies vulnerables els és impossible fer front a despeses com el lloguer, subministraments bàsics o qualsevol partida imprevista» i, precisament, «ara més, a causa de la situació provocada per la COVID-19, les famílies molt vulnerables del barri, i d’altres que mica en mica estaven sortint de la situació de pobresa, han vist frenats els seus avenços; fet que ha provocat una situació molt crítica, tant a nivell laboral com econòmic».

En la petició d’ajuda, el president de l’Associació, Filiberto Bravo, explica que «al barri hi ha un altíssim índex de fracàs escolar» i que, amb l’arribada de la COVID-19, l’entitat ha detectat com «molts dels infants i joves han desconnectat absolutament de les classes virtuals».

En aquest sentit, com a espai de protecció i acollida de la població del barri – especialment, des de la crisi de 2008 -, l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana ha endegat un projecte de suport als infants amb dificultat de seguiment de les classes, per falta d’eines informàtiques i d’altra índole i/o per la dificultat de suport dels seus progenitors. En aquest projecte, també s’empraran els quaderns i les carpetes donades.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: