SMILE presenta recomanacions polítiques per a una educació superior més inclusiva

En una taula rodona al Parlament Europeu, amb participació de Solidaritat UB, s’han debatut els 10 principis SMILE per a societats més diverses i inclusives.

El projecte SMILE (Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe), cofinançat pel programa Erasmus+, ha organitzat, el 20 de setembre de 2023 al Parlament Europeu, la taula rodona “Recomanacions polítiques per a una educació superior més inclusiva”, amb dues intervencions de la coordinadora del Programa UB Refugi, Cati Jerez.

SMILE ha desenvolupat un conjunt d’eines i cursos sobre diversitat i inclusió que poden ajudar els responsables polítics, les institucions d’educació superior i la societat civil a millorar l’estratègia d’implementació dels enfocaments d’inclusió i a fomentar la col·laboració en el futur.

En la taula rodona s’han presentat els recursos desenvolupats pel projecte; en especial, les Recomanacions Polítiques i Pla d’Acció, amb l’objectiu de generar debat sobre la seva idoneïtat i ús realista a Europa.

Recomanacions Polítiques i Pla d’Acció d’SMILE

Les Recomanacions Polítiques i Pla d’Acció d’SMILE identifiquen 10 punts, els principis SMILE, que es consideren crucials per crear societats més diverses i inclusives. Alguns d’aquests punts són transversals, com ara la necessitat d’aplicar un marc analític d’interseccionalitat en l’elaboració de polítiques d’inclusió i diversitat per garantir l’equitat en l’educació.

És a dir, en aquestes polítiques cal tenir en compte que els individus marginats sovint pertanyen a múltiples grups tradicionalment desfavorits i, com a resultat, són discriminats per diferents motius a diferents nivells. Per exemple, un estudiant d’origen migrant també pot tenir un estatus socioeconòmic baix i, si a més és una dona, pot trobar-se amb més dificultats a l’hora d’accedir i completar amb èxit els seus estudis.

D’altra banda, les recomanacions polítiques d’SMILE sostenen que, per facilitar la diversitat, cal:

  • habilitar itineraris flexibles en l’educació superior per a tothom;
  • oferir formació sobre diversitat i inclusió al personal, des de l’administració fins a la gestió;
  • identificar i utilitzar oportunitats de finançament orientades a la inclusió i la diversitat.

Com es va assenyalar durant la taula rodona, les plataformes d’educació superior consten d’una àmplia gamma de grups diversos, de manera que són un bon lloc per implementar estratègies d’inclusió.

Socis SMILE

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona és una de les quatre organitzacions de la societat civil de Bèlgica i Espanya que participen en el projecte SMILE, juntament amb sis universitats europees d’Alemanya, Irlanda, Itàlia, Finlàndia, Malta i Romania. El projecte és coordinat per eucen (xarxa europea de formació universitària continuada).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: