Les entitats sòcies d’SMILE comparteixen recerca sobre inclusió a l’Educació Superior

Solidaritat UB és una de les organitzacions participants en aquest projecte europeu, que busca desenvolupar i implementar pràctiques innovadores per promoure l’educació superior inclusiva.

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona participa, el 21 i 22 d’abril, al Peer Learning Seminar del projecte SMILE (Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe), en què es comparteixen i debaten les recerques realitzades per les entitats sòcies – mitjançant consultes a organitzacions, estudiants en situacions de desavantatge i la resta de la societat civil – en relació als tres pilars de la iniciativa:

  • migració i accés a l’educació superior
  • dones en lideratge
  • elements socioeconòmics; relacionats amb la necessitat d’abordar el problema d’un menor accés, participació i consecució d’estudis per part d’alumnes amb un estatus socioeconòmic inferior, i la necessitat de formar el personal universitari en aquesta qüestió.
Sobre SMILE (Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe)

El projecte europeu SMILE té com a objectiu principal desenvolupar i implementar mètodes i pràctiques innovadores per fomentar l’educació inclusiva i promoure valors comuns en l’Educació Superior.

Específicament, SMILE encoratja la participació, el progrés i l’assoliment dels i les estudiants en situació de desavantatge a la universitat, mitjançant el suport del personal educatiu per tractar la diversitat (en relació a l’ètnia, el lideratge de les dones i l’estatus socioeconòmic) i el reforç de la diversitat entre el personal educatiu.

El projecte és confinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea i coordinat per EUCEN (European University Continuing Education Network).

Sobre el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades

El Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, es basa en el desenvolupament de la perspectiva de drets humans, amb dos camps d’actuació principals: suport acadèmic i a la inclusió social (beques, curs de transició a la universitat, allotjament, suport per a l’aprenentatge d’idiomes i les qüestions de la vida diària, assessorament jurídic i assistència psicològica), així com treball en xarxa i cooperació.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: