La sequera afecta el curs d’horticultura urbana per a persones en situació de sense llar

Des del març, la conca del Ter Llobregat es troba en fase d’excepcionalitat, que només permet regs de supervivència de la vegetació ja implantada.

Els efectes del canvi climàtic es manifesten de forma molt concreta en l’hort de la zona de bosc de la Finca Pedro Pons de la Universitat de Barcelona, on ASSÍS Centre d’acollida i la Fundació Solidaritat UB impulsen el curs prelaboral “Tècnic en manteniment d’horts urbans, centres de compostatge i jardineria” per a persones en situació de sense llar.

Des del març de 2023, la conca del Ter Llobregat, que proveeix d’aigua la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, es troba en fase d’excepcionalitat per la situació de sequera persistent. Per això, en el marc del curs, no es poden fer noves plantacions, i únicament es permeten regs de supervivència, gota o a gota o amb regadora, de la vegetació que ja està implantada.

L’hort en qüestió es rega amb aigua freàtica. El mes d’abril, el sistema de reg amb mànega que s’emprava es va substituir per un sistema de reg gota a gota, d’obertura manual, que gasta entre un 10 i un 20 % del que gastava el sistema tradicional. Així mateix, en el cas dels parterres petits amb plantacions, es va procedir a regar-los amb regadora i crear un encoixinat de restes vegetals per mantenir la humitat.

Tot i així, el mes de juny, l’aigua freàtica disponible a la Finca s’havia reduït considerablement i el consum hídric havia de ser cada vegada més acurat. Per això, de cara a l’estiu, l’equip del projecte va deixar l’encoixinat en algun dels bancals existents, per intentar retenir la màxima quantitat d’aigua de pluja i conservar els cultius de cobertura que s’havien realitzat.

Malgrat tot, amb l’inici del nou curs, la conca del Ter Llobregat continua en fase d’excepcionalitat per sequera i, si la situació de pluja no canvia, podria passar a l’última fase, la d’emergència, en què únicament s’admeti el reg d’arbres monumentals i singulars.

D’altra banda, la manca de pluges també provoca que el bosc on es desenvolupen els treballs estigui molt sec i en risc d’incendi. Per això, cal mantenir-hi les mesures de precaució màxima: hi està prohibit fumar o fer cap treball que emeti guspires i pugui calar foc a la coberta de pinassa o la vegetació.

Una eina per generar oportunitats laborals

El curs “Tècnic en manteniment d’horts urbans, centres de compostatge i jardineria”, reconegut com a diploma d’extensió universitària per la Universitat de Barcelona (30 crèdits ECTS), es compon d’entre 250 i 450 hores de formació teòrico-pràctica. L’alumnat que hi participa està acompanyat per persones voluntàries, un enginyer agrònom i un educador social.

La iniciativa pretén ser una eina de motivació i capacitació per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. Amb aquest objectiu, el programa formatiu inclou el coneixement i la pràctica de l’hort i el jardí, però, també, competències personals i laborals que acompanyin el procés d’inserció de l’alumnat en el món del treball.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: