Sessió de treball: Refugi i món local en temps de Covid-19

Elements clau de treball per al suport a persones refugiades en el marc local

20 de maig | de 12h a 13h

Sessió de treball adreçada exclusivament a personal tècnic de cooperació i solidaritat d’administracions locals catalanes amb l’objectiu d’identificar elements clau de treball i suport a persones refugiades en el món local. Organitzada en col·laboració amb la Direcció de Justicia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del conveni Vies Segures Alternatives per a estudiants refugiats/des (VISAxEstudiants)

Amb la participació de Nicolás Cortés, director del del Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat; Olga Morales,  del Programa d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Viladecans; i Pablo Peralta, responsable de participació i sensibilització del Pla Barcelona Ciutat Refugi. Presentació a càrrec Maite Vilalta Ferrer, vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona.

Històricament, els municipis catalans han estat molt actius en l’àrea de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. A partir de setembre del 2015, amb l’aparició a les nostres pantalles de la realitat de milions de persones que fugien de la guerra i la violència de Síria, el món local va reaccionar amb mocions i pronunciaments municipals que van portar a accions concretes de suport a les persones refugiades en l’àmbit de la cooperació internacional i solidaritat – als llocs d’origen, trànsit i acollida – i també en termes de sensibilització. Nombroses manifestacions també van posar sobre la taula que la ciutadania volia implicar-se i ser part de la solució d’aquesta complexa i profunda problemàtica, i plantejava reptes al món local amb relació al moviment forçat de persones i el dret al refugi. 

A les portes del cinquè aniversari de les imatges que van esperonar la cooperació municipal en termes de dret al refugi i en el marc del Dia Mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament, que es celebra el dia 21 de maig, aquesta reunió pretén:

  • Plantejar, debatre  i repensar amb tècnics i tècniques de cooperació internacional i solidaritat tant els reptes que afronten la cooperació i solidaritat local en relació  i el dret al refugi;
  • ser un primer espai de discussió i proposta de diferents experiències desenvolupades en relació al dret al refugi i la inclusió/integració de la diversitat cultural;
  • Oferir un espai de discussió per una primera aproximació a estratègies locals per respondre a les necessitats i dificultats que el context postcovid19 planteja en termes de dret al refugi, així com en termes d’inclusió i diversitat.