Memòria 2019 del Programa UB de suport a persones refugiades

Consulta la memòria completa aquí (pàg. 17 – 25)

Durant l’any 2019, en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte:

– S’han desenvolupat 6 línies d’actuació.

– Un total de 33 persones han estudiat en el marc del Programa, i més d’un centenar han pogut beneficiar-se d’accions d’integració socioeducativa. El setembre de 2019, s’han seleccionat 15 persones més per a la tercera edició del curs de transició a la Universitat.

– S’ha desplegat la segona fase d’acollida, que implica el trasllat dels estudiants del Col·legi Major, on resideixen durant els primers mesos, a pisos compartits. Des del mes de gener, quatre estudiants comparteixen pis a L’Hospitalet de Llobregat. Des del mes de març, s’incorporen dos habitatges a Viladecans, un finançat per l’Ajuntament de la ciutat i l’altre, per AGBAR.

– S’han realitzat formacions específiques en l’àmbit de la recerca de feina; una organitzada per Nestlé (febrer de 2019) i l’altra, sobre preparació de currículum i entrevistes, en col·laboració amb el SAE (març de 2019).

– S’ha continuat l’intens treball en xarxa, els principals resultats del qual són:

Xarxa intraUB: Concreció d’accions i col·laboracions amb 20 grups, departaments i àrees de la Universitat de Barcelona. Per exemple, s’ha arribat a acords amb l’EIM i el SAE per millorar l’accés a la formació i instrucció dels estudiants acollits, i amb el programa dret al Dret per millorar-ne el suport legal.

Xarxa interuniversitària: Relació de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la secretaria de cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Coimbra Group Universities.

Vinculació amb el moviment associatiu: Contactes i col·laboracions amb 21 entitats d’àmbit local, nacional i internacional. Per exemple, amb l’entitat EXIL (especialitzada en la gestió emocional de traumes associats a la violència) per a la millora del suport psicològic.

Reforç de la presència institucional:

– Participació en el programa engegat per la Generalitat de Catalunya per a l’acollida d’estudiants refugiats sirians provinents del Líban.

– Presentació del Programa, i de propostes concretes d’acció en l’àmbit de l’acollida, a la reunió anual de la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de la CRUE (febrer de 2019, La Laguna).

– Apadrinament de la cursa UNIRUN per part d’un dels estudiants del Programa, al qual es destinen els fons recollits en la inscripció (març de 2019, Barcelona).

– Participació a la conferència Migrant Enterpreneurship Support (abril de 2019, Barcelona).

– Presentació del Programa a la taula rodona “El paper de les universitats en la integració de les persones refugiades: experiències i reptes” del seminari “Fronteras, educación y refugio”, corresponent a la II Trobada Universitats Espanyoles i Refugi (juny de 2019, Murcia).

– Presentació d’una proposta de treball dins del Grup d’accions de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) amb població refugiada en el marc del Congrès CUD (setembre de 2019, Madrid).

– S’ha comptat amb el suport i finançament de:

– L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del projecte Vies Segures Alternatives (VISA) per a estudiants refugiats (2018–2020), que renova i amplia l’acord de 2016 per posar en marxa les dues primeres edicions del curs de transició a la Universitat. Durant el primer semestre de 2019 s’ha preparat la tercera edició del curs, la convocatòria del qual s’ha difòs a través d’un acord amb ACNUR Líban. Al setembre, s’han seleccionat les persones candidates segons la seva situació de vulnerabilitat en termes de Drets Humans.

– L’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona, que contribueixen a l’allotjament dels estudiants acollits pel Programa.

Nestlé España, que ofereix a les persones beneficiàries del Programa dues beques remunerades de pràctiques professionals (una per semestre).

– El Campus CETT-UB i la Fundació Gaspar Espuña-CETT, que posen a disposició de les persones beneficiàries del Programa una beca anual per fer un dels cursos de postgrau de la seva oferta formativa.

– S’han mantingut els convenis de col·laboració amb:

CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers) i Fundació ACSAR (Associació Catalana de Suport i Ajuda al Refugiat) en l’àmbit de l’assessorament legal.

CCAR (Comitè Català d’Ajuda al Refugiat), CEAR (Comitè Espanyol d’Ajuda al Refugiat) i ACCEM (Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migracions) per al lloguer de tres pisos de l’edifici Eucaliptus.

– S’ha participat en 2 projectes europeus i de dimensió internacional relacionats amb les persones refugiades:

inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe)

RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries)

Per als propers dos anys, s’ha aprovat el projecte europeu Uni(di)versity, que busca desenvolupar la responsabilitat social de les institucions europees d’educació superior a l’hora de promoure la inclusió social de persones migrades i refugiades.

– S’ha dissenyat i avaluat sobre el terreny (novembre de 2019, illa grega de Lesbos) un projecte d’integració social de menors refugiats no acompanyats a través de l’esport. La iniciativa es duu a terme amb professorat i estudiants del Màster d’Activitat Física i Educació de la UB i en partenariat amb la Universitat de l’Egeu.

– S’ha rebut el Premi Diversitat, atorgat per l’associació ACATHI (Migració, Refugi i Diversitat LGTBI+), en reconeixement a «la inclusió de persones refugiades LGTBI+ dins el Programa».