Col·laboracions del Programa UB de suport a persones refugiades

Xarxa intraUB

Concreció d’accions i col·laboracions amb grups, departaments i àrees de la Universitat de Barcelona.

Hospital odontològic
Atenció odontològica
Gestió acadèmica

Protocol de reconeixement d’estudis previs

Fac. Economia i Empresa
Esports UB
SAE

Orientació acadèmica

Col·legi Major Penyafort

Allotjament

Fac. Dret
CETT

El Campus CETT-UB i la Fundació Gaspar Espuña-CETT concedeixen 1 beca anual per a la realització d’estudis de postgrau en el marc de la seva oferta formativa

Fac. Educació
Fac. Psicologia

Pràctiques de suport psicosocial

Residència Àgora

Aquesta residència de la Fundació Gaspar Espuña-CETT cobreix les necessitats d’allotjament de l’alumnat del Curs de transició durant els períodes de tancament del Col·legi Major Ramon Llull

Fac. Medicina
EIM
Fac. Matemàtiques
Voluntariat UB

Acompanyament i suport lingüístic

Fundació Solidaritat UB

La Fundació Solidaritat UB és la coordinadora del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

OMPI

Casuístiques relacionades amb estudiants Erasmus Mundus

Serveis Lingüístics

Disseny d’una metodologia específica per a l’ensenyament simultani dels idiomes català i castellà en el marc del Curs de transició a la Universitat

Estudios Hispánicos

Classes de llengua castellana

 • Hospital odontològic
  Atenció odontològica
 • Gestió acadèmica

  Protocol de reconeixement d’estudis previs

 • Fac. Economia i Empresa
 • Esports UB
 • SAE

  Orientació acadèmica

 • Col·legi Major Penyafort

  Allotjament

 • Fac. Dret
 • CETT

  El Campus CETT-UB i la Fundació Gaspar Espuña-CETT concedeixen 1 beca anual per a la realització d’estudis de postgrau en el marc de la seva oferta formativa

 • Fac. Educació
 • Fac. Psicologia

  Pràctiques de suport psicosocial

 • Residència Àgora

  Aquesta residència de la Fundació Gaspar Espuña-CETT cobreix les necessitats d’allotjament de l’alumnat del Curs de transició durant els períodes de tancament del Col·legi Major Ramon Llull

 • Fac. Medicina
 • EIM
 • Fac. Matemàtiques
 • Voluntariat UB

  Acompanyament i suport lingüístic

 • Fundació Solidaritat UB

  La Fundació Solidaritat UB és la coordinadora del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

 • OMPI

  Casuístiques relacionades amb estudiants Erasmus Mundus

 • Serveis Lingüístics

  Disseny d’una metodologia específica per a l’ensenyament simultani dels idiomes català i castellà en el marc del Curs de transició a la Universitat

 • Estudios Hispánicos

  Classes de llengua castellana

Participació en espais d’incidència social i política

– CHARM-EU. Oficina de Diversitat-Equitat-Inclusió

– Coimbra Group Universities

– Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). SubGrup de Treball de Refugi

– Xarxa Vives d’Universitats

– Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

– Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB)

Xarxa de treball extern

Administracions

Des de 2015 fins a l’actualitat, el Programa ha rebut el suport de:

Entitats

El Programa ha establert contactes i col·laboracions amb entitats d’àmbit local, nacional i internacional, entre les quals destaquen:

Empreses

Per facilitar l’accés al mercat laboral de les persones acollides, al llarg dels anys el Programa ha establert col·laboracions amb: