Convocats els premis «Universitat, Coneixement i Agenda 2030» per a TFG i TFM que tractin els ODS

Hi poden presentar candidatura, fins al 30 de novembre de 2019, estudiants que hagin finalitzat Grau o Màster durant el curs 2018-2019 i hagin defensat TFG o TFM en un centre integrat a la Crue.

Bases dels Premis // Plataforma de lliurament

La Fundació Carolina, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue) convoquen els premis “Universitat, Coneixement i Agenda 2030” amb l’objectiu de distingir els millors Treballs de Fi de Grau (TFG) o Treballs de Fi de Màster (TFM) realitzats sobre qualsevol àrea de coneixement i, necessàriament, sobre una o més d’una de les temàtiques tractades pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Hi poden presentar candidatura els i les estudiants amb ciutadania d’un país membre de la Comunitat Iberoamericana de Nacions o de qualsevol Estat de la Unió Europea, que hagin finalitzat els seus estudis destinats a l’obtenció del títol (Grau o Màster) durant el curs acadèmic 2018-2019 i que hagin defensat el TFG o el TFM en un centre del sistema d’educació superior espanyol integrat a la Crue. Així mateix, els treballs han d’haver estat realitzats per un únic autor/a, haver-se redactat en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat, o en anglès, i haver estat qualificats amb una nota no inferior a 8 sobre 10.

El termini per presentar candidatura és del 15 d’octubre al 30 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).

Els treballs premiats rebran un diploma acreditatiu i seran publicats en paper i en suport electrònic a les pàgines web de la Fundació Carolina, l’AECID i la Crue. Les candidatures es formalitzaran únicament i exclusivament mitjançant la plataforma tecnològica dels Premis, al web de la Fundació Carolina, on els i les sol·licitants han de registrar-se; introduir les dades acadèmiques necessàries, segons les bases definides per les institucions convocants; i lliurar els seus treballs.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: