Veredicte

El jurat del XVII Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona, es reuneix el 12 de maig de 2022 per deliberar sobre els treballs de recerca presentats.

Després de valorar les recerques, el jurat acorda lliurar el XVII Premi de Recerca per a la Pau al treball Ordinadors de sang, rius de deixalles. Una segona vida per als residus informàtics, presentat per Didi23.

El treball estudia el recorregut que fa un ordinador des que és dipositat a la deixalleria fins que desapareix del planeta, analitza el perquè de la quantitat de residus electrònics que generem i dissenya un protocol per evitar el desaprofitament d’equips informàtics i, alhora, donar accés a aquests equips a persones amb pocs recursos econòmics.

La recerca destaca per la capacitat de l’estudiant de relacionar problemàtiques globals com la contaminació ambiental, la pobresa i els conflictes bèl·lics amb problemàtiques locals com l’obsolescència programada, el consumisme i la bretxa digital, que impedeix o dificulta l’accés d’una part de la ciutadania als recursos informàtics. El jurat elogia la unió de la cerca teòrica —en què l’estudiant consulta legislació i detecta males praxis— amb un treball de camp realment útil —en què demostra que a les deixalleries hi ha material vàlid, recupera i reconstrueix ordinadors per combatre la bretxa digital, i proporciona les instruccions a qui vulgui fer-ho. En aquest sentit, el jurat realça com, a partir d’un enfocament tant mediambiental com social, l’estudiant supera la impotència de la problemàtica per avançar en la cerca d’una solució, que explica de forma detallada amb l’objectiu de posar-la a l’abast de tothom.

D’altra banda, el jurat acorda destacar amb una menció especial els treballs següents:

Viure en guerra. Una crònica familiar de la Guerra Civil Espanyola, presentat per Alexandra, que recupera la memòria del conflicte a partir d’històries quotidianes explicades en cartes que un soldat va enviar des del front. El jurat destaca la coherència del treball amb la cultura de pau i com, a partir de la narració acurada d’una història de vida, l’estudiant ofereix la crònica d’una societat i d’una època.

360 minuts dins d’un centre penitenciari. Aproximació al concepte de reinserció, presentat per Antígona, que analitza la situació sociolaboral postpenitenciària a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar el procés de reinserció de la població reclusa. El jurat destaca l’originalitat de la recerca, que recull diferents punts de vista sobre la qüestió, així com el raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament del treball, tant per l’ús correcte de fonts jurídiques com per l’evolució de pensament demostrada entre la concepció inicial i les conclusions de la investigació.

Diversitat sexual i de gènere i educació sexual inclusiva, presentat per Bel Garcia, que descriu els principals conceptes en l’àmbit de la identitat sexual i de gènere, documenta els efectes de la LGBTI-fòbia (amb especial atenció a l’adolescència), i determina el rol de l’educació sexual inclusiva en l’abolició de la discriminació i el rebuig vers el col·lectiu LGBTIQ+. El jurat destaca el rigor de la recerca, tant en la confecció del marc teòric com en l’anàlisi de les dades, que s’obtenen d’una enquesta i d’una entrevista en profunditat. Igualment, el jurat elogia la cerca de solucions a la problemàtica de la LGBTI-fòbia i el caràcter didàctic del treball, que inclou la creació d’un blog en línia per comunicar la recerca.

Cinema, l’art per a la normalització de les identitats de gènere, presentat per ByMemory, que documenta els principals fets que han influït en la representació de les identitats de gènere en la pantalla al llarg de la història del cinema. El jurat destaca la identificació rigorosa del cinema com a instrument tant de resistència com de denúncia social, que pot servir alhora per esquivar situacions de discriminació i censura i per combatre injustícies o catalitzar canvis cap a una societat més igualitària.

El voluntariat, l’altra cara de les crisis, presentat per Jazz, que estudia el grau de vinculació i les opinions de l’entorn pròxim respecte al voluntariat emmarcat en el context de crisi sanitària, social i econòmica fruit de la pandèmia. El jurat destaca el raonament crític en el desenvolupament de la recerca, que fa propostes per fomentar la implicació del jovent, i la contribució del treball a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

De la guerra a l’escenari. Un viatge per la societat a la Guerra Civil Espanyola, presentat per Meraki, que, a partir de la recerca històrica i de testimonis vivencials i emocionals de la Guerra Civil, dissenya una peça escènica sobre el patiment de la població durant el conflicte. El jurat destaca l’originalitat de portar el tema a escena i la defensa de la cultura i l’expressió artística com a forma de crítica social i de crida a la pau.

Efectes del temporal Gloria a la morfologia del delta de la Tordera, presentat per Olympe de Gouges, que analitza la repercussió de la tempesta Gloria en la morfologia litoral d’aquest delta i relaciona l’erosió soferta en els darrers anys amb les intervencions humanes en el sòl i altres actuacions antròpiques. El jurat destaca el raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca, que parteix d’un objectiu concret i viable i fa un processament i una anàlisi exhaustius de les dades per acabar oferint propostes de millora en la gestió de la conca de la Tordera.

Evolució de la lluita LGBTI+ durant el franquisme, la transició democràtica i l’actualitat, presentat per Roger de Gaimon, que documenta la progressió de la repressió i la violència homòfobes a Espanya. El jurat destaca una bona cerca, anàlisi i exposició de materials jurisprudencials històrics, i elogia també la vinculació del treball amb la cultura de pau, en el sentit que alerta d’una relació proporcional entre discursos i delictes d’odi, així com entre la violència directa i l’empara o la representació de l’agressor en les institucions públiques.

La guerra contra la fam. El paper de les ONG en problemes internacionals, presentat per Wonder, que dissenya un pla d’acció per pal·liar o erradicar la fam al Sudan del Sud. El jurat destaca el raonament crític i la implicació personal de l’estudiant en la recerca.

Finalment, el Premi Joan Gomis, destinat al millor treball procedent de Santa Coloma de Gramenet i dotat per l’Ajuntament del municipi, s’atorga al treball L’assalt al Capitoli, presentat per Valde, que descriu l’assalt del 6 de gener de 2021 al Capitoli dels Estats Units i compara la comunicació que en fan diaris espanyols de tendència política divergent.