Veredicte

El jurat del XVI Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona, es reuneix el 12 de maig de 2021 per deliberar sobre els treballs de recerca presentats.

Després de valorar les recerques, el jurat acorda lliurar el XVI Premi de Recerca per a la Pau al treball La reinserció de les persones sense sostre a la societat, presentat per Violeta.

El treball estudia la situació de les persones sense sostre a Barcelona, Catalunya i Espanya i els diferents programes, projectes, serveis i entitats que les atenen i contribueixen a la seva inclusió social, amb especial atenció al mètode americà Housing First.

La recerca destaca per l’abordatge d’una realitat propera en un context difícil, amb un clar arrelament de la temàtica en l’àmbit local, mitjançant la seva radiografia en diversos barris de Barcelona. El jurat elogia el rigor i el raonament crític en el desenvolupament del treball, durant el qual l’estudiant analitza tant la pròpia percepció i dubtes sobre el sensesostrisme com el coneixement que en té la ciutadania, mitjançant una enquesta rigorosa i entrevistes en profunditat molt ben estructurades. Així mateix, el jurat realça l’ús pertinent de gràfics que aporten informació de qualitat i la contribució de la recerca a dotar de contingut la implicació professional i ciutadana en favor de la inclusió social.

El jurat acorda destacar amb una menció especial els treballs següents:

Genocidis, presentat per Blau Turquesa, que compara els genocidis armeni, ruandès i iugoslau amb la finalitat de determinar si, des d’un punt de vista generalitzat, presenten trets característics comuns. El jurat destaca el caràcter complet i acurat de la recerca, la visió global de la temàtica, i la vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.

Casa nostra és casa vostra, presentat per Estrella de Mar, que estudia els rumors, estereotips i mites al voltant de la població refugiada, així com el paper dels mitjans de comunicació en la seva propagació i el consegüent augment de la discriminació. El jurat destaca el raonament crític i les aportacions de l’estudiant a una problemàtica de plena actualitat, mitjançant bibliografia i dades, una enquesta a la població de Lleida i entrevistes a persones expertes en el tema i persones refugiades.

L’actuació policial en les protestes postsentència, presentat per Kimi, que analitza l’actuació de les unitats d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional en el marc de les manifestacions i protestes contra la sentència de l’octubre del 2019 que condemna polítics i activistes independentistes a entre 9 i 13 anys de presó, amb la finalitat de detectar-hi abusos i actuacions desproporcionades per tal que no es tornin a produir. El jurat destaca que la recerca, elaborada amb pluralitat i equilibri de fonts informatives, apunta encertadament a la necessitat de supervisar els cossos i forces de seguretat, que, en la mesura que tenen atribuït l’ús legítim de la força, són una peça cabdal per a les societats democràtiques.

El papel de la interpretación lingüística en conflictos, presentat per Loreak, que documenta el paper de la interpretació lingüística no només a l’hora de propiciar o resoldre conflictes sinó també per evitar-los i prevenir-los. El jurat destaca l’originalitat de la recerca i la seva concreció en la realitat pròxima (tractant la interpretació lingüística en els serveis públics), així com l’exaltació del llenguatge com a eina fonamental per comprendre’s, eliminar barreres i, en definitiva, preservar o construir la pau.

Aproximación a las culturas del África negra a través de sus literaturas, presentat per Marley, que posa en relleu (en format novel·lístic) la riquesa cultural de l’Àfrica subsahariana a través de les seves literatures, amb la voluntat de difondre-les i millorar-ne la comprensió. El jurat destaca tant l’originalitat del plantejament com l’enfocament decolonial de la recerca.

Capitalism’s incompatibility with human rights’ compliance, presentat per Rosa Luxemburg, que, a partir del cas d’estudi del confederalisme democràtic kurd i el seu enfrontament amb les autoritats turques, analitza la validesa de l’afirmació socialista segons la qual l’estructura econòmica i política del capitalisme està obstaculitzant el camí cap a l’equitat i la justícia social. El jurat destaca l’originalitat amb què s’aborda la temàtica, l’immens treball de recopilació d’informació i la inclusió d’un punt de vista local i global en l’anàlisi de la problemàtica.

Inclusió social: realitat o utopia?, presentat per Toju, que avalua la situació d’inclusió social de les persones migrades i la incidència del racisme en aquesta qüestió. El jurat destaca la implicació i l’aportació personal de l’estudiant en la recerca i l’òptim treball d’anàlisi de dades a partir d’entrevistes a professionals de la integració social i a persones migrades, així com d’enquestes a la ciutadania per explorar la influència de la ultradreta en les actituds racistes.

El Premi del Garraf, destinat al millor treball procedent d’aquesta comarca i dotat pel Consell Comarcal del Garraf, queda desert.

El Premi Joan Gomis, destinat al millor treball procedent de Santa Coloma de Gramenet i dotat per l’Ajuntament del municipi, s’atorga al treball Integració dels indígenes canadencs a la societat contemporània, presentat per ia, que denuncia la discriminació i violència que pateixen les comunitats indígenes canadenques dins el seu propi país i que apunta algunes mesures necessàries per protegir els seus drets. El jurat destaca la capacitat prescriptiva de l’estudiant, que permet que la recerca contribueixi a dotar de contingut la cultura de pau.