Veredicte

El jurat del XII Premi de Recerca per a la Pau, convocat per la Universitat de Barcelona, es reuneix el 8 de maig de 2017 per deliberar sobre els treballs de recerca presentats.

Després de valorar les recerques, el jurat acorda lliurar el XII Premi de Recerca per a la Pau al treball «El auge de los partidos de la ultraderecha en Europa», presentat per Stendhal Glaze.

Es tracta d’una recerca documental amb què l’estudiant identifica partits polítics d’ultradreta d’arreu d’Europa, n’analitza l’ideari, en descriu les similituds i diferències, i detalla teories que (des de la política, la sociologia, l’antropologia i el discurs) permeten explicar-ne l’apogeu.

El treball destaca per la valentia d’endinsar-se en un fenomen d’actualitat que es considera molt difícil d’abordar. L’estudiant ha aconseguit fer una recerca rigorosa, amb un marc teòric i contextual ampli, en què reflecteix una gran habilitat per connectar qüestions macrosocials (xenofòbia, terrorisme, crisi, etc.) i presentar-les en clau de teoria explicativa.

Així mateix, l’estudiant ha sabut relacionar passat i present (la propaganda nazi i el populisme, per exemple) i ha elaborat quadres, esquemes i cronologies molt clars, a l’abast de l’alumnat de batxillerat. El treball destaca per la seva originalitat, és un bon representant dels valors de la cultura de pau, i alhora demostra la capacitat de l’autor per a la crítica social.

El jurat acorda destacar amb un accèssit el treball «The economic crisis of 2008 as the cause that gives birth to new social reaction movements and phenomena», presentat per Terra de Maquis, que analitza els orígens de la crisi econòmica el 2008 i la seva repercussió en els moviments socials per al dret a l’habitatge. És una recerca molt treballada, amb entrevistes interessants, que fa una revisió aprofundida del dret a l’accés a l’habitatge, dels moviments socials que protegeixen i defensen aquest dret i de diverses fórmules alternatives.

El jurat acorda destacar amb una menció especial els treballs següents:

«Història LGBTI+ a Espanya», presentat per Arrels d’Ametller, que fa una anàlisi històrica molt exhaustiva del tractament del col·lectiu LGBTI+ a Espanya, tant des del punt de vista social com legal. El jurat n’ha valorat la profunditat de la revisió històrica, la inclusió d’una panoràmica sobre les lleis en matèria LGBTI+ i l’ampli ventall d’entrevistes fetes a persones de diversos àmbits.

«La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú», presentat per Janeta, que aprofundeix en el concepte de pobresa a través de les seves causes i de l’impacte que té sobre la població infantil de Vilanova i la Geltrú. El jurat n’ha valorat l’estructura —adequada científicament i entenedora per al lector— i el fet que el contingut sigui alhora rigorós en els plantejaments teòrics i pràctic en les propostes d’actuació. S’ha considerat, doncs, que el treball respon al criteri de valoració del Premi de conjugar la recerca teòrica de la cultura de pau amb la seva projecció pràctica a escala local.

«Síria, tan lluny, tan a prop», presentat per La Grosella d’Orient, que aborda el conflicte de Síria a partir dels projectes que s’han dut a terme i que es continuen desenvolupant des del Camp de Tarragona per ajudar les persones refugiades. El jurat ha valorat que apropi un fenomen global a l’àmbit més pròxim, a través del contacte amb els 136 municipis del Camp de Tarragona i d’entrevistes a habitants de la zona que han fet voluntariat en camps de refugiats.

«Gramenet amb els refugiats», presentat per Maduixeta, que tracta la crisi del refugi i l’acollida a partir del seguiment de la qüestió en els plens municipals i els plens del Consell de Cooperació de Santa Coloma de Gramenet. El jurat n’ha valorat l’originalitat en integrar la dimensió local en el tractament d’una temàtica global.

«Utopia per la pau: alternatives i lluites anticapitalistes contra l’alienació de l’ésser humà», presentat per Marià Caldestany, que se centra a demostrar que la utopia pot funcionar com a motor de lluita per arribar a una realitat més justa i pacífica. El jurat n’ha valorat la inclusió d’una experiència molt acotada (com és el model social alternatiu de Marinaleda, Sevilla) per tractar un tema global. També n’ha destacat la profusió de referències bibliogràfiques, l’alt nivell de reflexió sobre les implicacions del capitalisme i la coherència del treball amb els valors de la cultura de pau.

«La guerra de Síria i els seus refugiats», presentat per S. Anonymous, que investiga la situació de persones sirianes refugiades al Líban. El jurat ha valorat la qualitat de l’audiovisual amb què recull i dona a conèixer el preuat testimoni de cinc famílies sirianes refugiades al Líban, a les quals pregunta sobre la vivència de la guerra, la fugida cap al nou país i la situació actual.

«Hibakusha. No one else should ever suffer as we have», presentat per Voice for Peace, que aprofundeix en la vida dels hibakusha (els supervivents de les bombes atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki) i com el seu testimoni pot ajudar al desarmament nuclear. El jurat ha valorat que l’estudiant abordi un tema atemporal que actualment està força oblidat, i que ho faci per plantejar-se quin és el coneixement que en té la gent del seu entorn.

El Premi del Garraf, destinat al millor treball procedent d’aquesta comarca, s’atorga al treball «La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú», presentat per Janeta.

El Premi Joan Gomis, destinat al millor treball procedent de Santa Coloma de Gramenet, s’atorga al treball «Gramenet amb els refugiats», presentat per Maduixeta.