Portada
Veredicte
Acte de lliurament
Edicions anteriors
Més informació

Fundació Solidaritat UB
93 403 96 12
solidaritatub@ub.edu

Veredicte

El jurat del IV Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, convocat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, es va reunir el 9 d’octubre de 2023 per deliberar sobre els pòsters presentats. Després de valorar-los, el jurat va acordar guardonar els tres pòsters següents: «Tractament d’efluents d’aigües residuals emprant clor activat per mitjà de radiació solar»; «La implementació de programes de cribratge de malalties infeccioses en la població immigrant», i «AidNow: la herramienta esencial para prevenir lesiones no intencionadas y promover la seguridad infantil».

El pòster «Tractament d’efluents d’aigües residuals emprant clor activat per mitjà de radiació solar» analitza l’eficàcia d’un mètode que aprofita la radiació solar per formar espècies reactives d’oxigen i clor, amb la finalitat d’eliminar els microcontaminants orgànics de les aigües residuals. L’ha elaborat Ivan Díaz Redondo, estudiant del màster en Enginyeria Ambiental de la Facultat de Química.

El jurat ressalta la capacitat de l’estudiant d’explicar de manera didàctica i amb un disseny de lectura fàcil una proposta tècnica de gran actualitat, si es té en compte la situació de sequera i la importància d’avançar en el tractament i la reutilització d’aigües residuals. Per al jurat, el treball està clarament vinculat a les necessitats de sostenibilitat i, en particular, a la meta 6.3 de l’Agenda 2030, dedicada a millorar la qualitat de l’aigua mitjançant, entre altres accions, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar i l’augment considerable del reciclatge i la reutilització sense risc a escala mundial. A més, el jurat valora que l’estudiant determini l’eficàcia del mètode proposat i expliciti línies de treball futur per avaluar la viabilitat d’emprar-lo a gran escala.

El pòster «La implementació de programes de cribratge de malalties infeccioses en la població immigrant» avalua, mitjançant la revisió bibliogràfica, l’efectivitat dels programes de cribratge de malalties infeccioses en la població immigrant a Espanya. L’ha elaborat Elena Català Cabello, estudiant del grau en Infermeria.

El jurat destaca que l’estudiant aporta un contingut adequat, molt complet, ben explicat i valuós per posar en relleu la relació entre salut i desigualtats socials, així com per combatre l’estereotip que les persones migrants són portadores de malalties infeccioses. En aquest sentit, el jurat considera que el pòster explicita una qüestió de drets humans molt pertinent per assolir les metes 3.3 i 3.8 de l’Agenda 2030, que busquen, respectivament, posar fi a determinades epidèmies i malalties —com ara la SIDA, la tuberculosi, la malària o l’hepatitis— i aconseguir la cobertura sanitària universal. Així mateix, el jurat elogia la contextualització de la problemàtica, el plantejament de línies de treball molt precises i una presentació visual elegant, amable i entenedora.

El pòster «AidNow: la herramienta esencial para prevenir lesiones no intencionadas y promover la seguridad infantil» dissenya una aplicació destinada a proporcionar coneixement expert i educació per a la salut en l’àmbit de les lesions no intencionades, que representen una de les causes principals de mortalitat i morbiditat en la població infantil. L’han elaborat Cristina Ortega López i Julia Pearson Sanfeliu, estudiants del grau en Infermeria.

El jurat subratlla que les estudiants presenten una solució al problema, amb una introducció aclaridora, uns objectius precisos i un disseny que contribueix a comunicar els continguts. Igualment, el jurat aprecia que la proposta estigui relacionada amb la meta 3.2 de l’Agenda 2030, dedicada a posar fi a les morts evitables de nadons i infants menors de cinc anys, i lloa que la transferibilitat de l’eina permetria utilitzar-la en una àmplia diversitat de contextos. En tot cas, el jurat recalca que caldria garantir tant l’accés a la tecnologia —en situació de bretxa digital— com la sostenibilitat de l’aplicació al llarg del temps —preveient que se’n faran actualitzacions.