Portada
Veredicte
Acte de lliurament
Edicions anteriors

Més informació

Fundació Solidaritat UB
93 403 96 12
solidaritatub@ub.edu

Veredicte

El jurat del I Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, convocat per la Universitat de Barcelona, es reuneix el 30 d’octubre de 2020 per deliberar sobre els pòsters presentats.

Després de la valoració, el jurat acorda guardonar quatre pòsters en tres de les cinc modalitats del Premi: Relaciones intergeneracionales y medioambiente. Influencia de los jóvenes en las pautas de alimentación y consumo familiar; Analysis of surface O3 trends for the 2000-2017 period in Catalonia; Malbaratament alimentari, què podem fer per reduir-lo des de casa?, i Movilidad Sostenible por los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la modalitat de Problemàtiques, es premia el pòster Relaciones intergeneracionales y medioambiente. Influencia de los jóvenes en las pautas de alimentación y consumo familiar, presentat per Andrea Rizo Barroso, del grau de Sociologia, de la Facultat d’Economia i Empresa, que analitza els impactes en set entorns familiars de l’adopció de pràctiques alimentàries sostenibles per part dels joves de la família. Els resultats de l’estudi apunten a un procés de conscienciació i aprenentatge transmès de fills i filles a pares i mares a través de canvis com ara la reducció del consum energètic, de carn o de plàstic, i l’increment del reciclatge.

El jurat considera que la qüestió de com els joves poden influir en el consum i en l’alimentació de la família és molt rellevant, en la mesura que implica la immensa majoria de la població del planeta, i elogia la relació que l’estudiant estableix entre el tema d’estudi i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Així mateix, el pòster destaca per la interrelació de diversos elements (econòmics, polítics, sociològics…) en l’anàlisi de la problemàtica i per la proposta de futures vies de recerca interseccional, com són el gènere i la classe social.

En la modalitat de Recerca, es guardona el pòster Analysis of surface O3 trends for the 2000-2017 period in Catalonia, d’Oriol Canal Borrachero, del grau de Ciències Ambientals, de la Facultat de Biologia, que avalua la variabilitat de l’ozó troposfèric a Catalunya entre els anys 2000 i 2017 i que alerta de la superació dels llindars legals i d’un clar empitjorament de la qualitat de l’aire, amb els consegüents impactes en la salut humana i la vegetació.

El jurat subratlla que la contaminació atmosfèrica és un tema molt rellevant, i ressalta la capacitat de l’estudiant per relacionar-lo amb l’Agenda 2030. A més, el pòster destaca, a nivell de recerca, per estar ben plantejat, i per la concreció dels passos proposats per assolir millores.

En la modalitat d’Alternatives, es guardonen dos pòsters: Malbaratament alimentari, què podem fer per reduir-lo des de casa?, d’Emma Clarella, Xènia Juncà i Maria Soler, del grau de Nutrició Humana i Dietètica, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i Movilidad Sostenible por los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Laura Álvarez, Adrià Castro, Martina Fariza, Silvia Fernández i Bernardo Herrera, del postgrau en Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi, de la Facultat de Psicologia.

El pòster Malbaratament alimentari, què podem fer per reduir-lo des de casa? alerta que es malbarata el 33 % dels aliments produïts (xifra que equivaldria a alimentar uns 3.500 milions de persones l’any) i que més de la meitat d’aquest malbaratament té lloc a les llars. En aquest sentit, les autores del pòster proposen un conjunt de mesures per contribuir des de casa a assolir la meta 3 de l’ODS 12, que pretén reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda minorista i a nivell de consumidor.

El jurat ressalta la importància, transversalitat i urgència del tema, que té una relació molt clara amb l’Agenda 2030, i elogia la funció comunicativa, pedagògica i d’interpel·lació directa que les autores aconsegueixen en un espai molt reduït, aspecte que cal valorar especialment en aquesta modalitat del premi.

El pòster Movilidad Sostenible por los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible proposa una bateria d’accions en diverses línies (socioeducatives, de vianants i ciclistes, en el transport públic, en l’empresa i en la governança), amb l’objectiu de desplegar una estratègia integral per reduir l’alta dependència de l’ús del vehicle privat motoritzat a l’interior del municipi de Palau-solità i Plegamans.

El jurat aprecia la capacitat de presentació gràfica i comunicació de la temàtica del pòster, la capacitat d’interrelacionar aquesta temàtica amb l’àmplia diversitat d’aspectes de l’Agenda 2030 (formació ambiental, reducció del sedentarisme, prevenció d’accidents de trànsit, disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, estructures de participació ciutadana, aliances publicoprivades per a la sostenibilitat…) i, sobretot, la capacitat de proposar solucions a la problemàtica.

El jurat acorda declarar desertes la modalitat de Conceptes i la modalitat d’Aliances, que il·lustra aliances de la universitat amb la societat per a la protecció i defensa dels drets humans.