La Universitat de Barcelona participa en una jornada sobre universitat i refugi

Cati Jerez, coordinadora del Programa UB Refugi, hi exposa la cobertura prevista pel Pla Universitat-Refugi del Ministeri d’Universitats en el context de la guerra d’Ucraïna.

Imatges de la unitat de Cooperació Internacional de la Universitat Politècnica de Madrid.

Com a coordinadora del Subgrup de Treball de Refugi de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), la Universitat de Barcelona va participar, el divendres 28 d’abril a Madrid, a la jornada “Universitat i Refugi. Experiències i perspectives en l’acollida i acompanyament d’estudiants refugiats”.

Organitzada per la Universitat Politècnica de Madrid en el marc del projecte europeu IncluSTEM, un dels objectius de la jornada va ser aprofundir en el Pla d’Acció Universitat-Refugi, que el Ministeri d’Universitats impulsa, juntament amb les universitats de l’Estat, per acollir estudiants, personal investigador i personal d’administració i serveis afectats pel conflicte d’Ucraïna.

Pla Universitat-Refugi

Espanya és el tercer país europeu no limítrof amb major nombre de persones refugiades procedents d’Ucraïna i, per comunitats autònomes, les persones beneficiàries de protecció temporal es concentren sobretot a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Madrid i Andalusia. En aquest sentit, el Pla Universitat-Refugi contempla la concessió directa de subvencions a les universitats públiques d’aquestes comunitats i a la CRUE per dur a terme actuacions en l’àmbit del refugi entre el 24 de novembre del 2022 i el 31 de desembre del 2024.

Les actuacions previstes inclouen, entre d’altres, suport lingüístic, cultural i psicològic; mentoria; orientació acadèmica i cursos de transició; convocatòries de beques per a la incorporació a la universitat; ajudes per poder integrar i contractar personal investigador i d’administració i serveis; programes per facilitar estades de recerca, i cursos preparatoris per la cerca de feina. Així mateix, es contemplen subvencions per a l’elaboració, revisió i difusió dels programes d’acollida universitària; la sensibilització de la comunitat universitària sobre el conflicte d’Ucraïna i la protecció internacional, i la col·laboració amb les universitats ucraïneses perquè el personal hi mantingui relació.

Jornada “Universitat i Refugi”

Tenint en compte el Pla Universitat-Refugi, un altre dels objectius de la jornada d’IncluSTEM, organitzada en coordinació amb la Conferència de Rectors de les Universitats Madrilenyes (CRUMA), va ser conèixer experiències d’acollida i inclusió de persones refugiades en universitats de la comunitat autònoma de Madrid: UAM, UC3M, UCM i UPM.

Igualment, l’acte va comptar amb les intervencions de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), com a entitat que implementa el sistema de protecció per a persones refugiades i principal aliat en el Pla Universitat-Refugi, i l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, que va compartir la seva tasca de promoció d’accés a les universitats.

Reflexió UB Refugi

En representació de la Universitat de Barcelona, la coordinadora del Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, Cati Jerez, va reflexionar al final de l’acte sobre la importància que les actuacions d’acollida siguin sostenibles, s’emmarquin en una estratègia institucional d’inclusió i diversitat, i s’articulin de forma conjunta i coordinada amb administracions públiques i entitats socials.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: