MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ

S’amplia el termini de matrícula fins al 15 de desembre de 2011.

master-globalitzacioDirectora: Dra. Irene Maestro

De gener de 2012 a octubre de 2013

55 crèdits ECTS

Aquest màster, organitzat per la Fundació Món-3, la Fundació Solidaritat UB i el Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona, pretén formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per les generacions futures, i necessàriament diferent al actual.

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

MÓN-3 . Facultat d’Economia i Empresa

Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)

Tel. 93 402 43 25