LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES IMPULSEN PROJECTES DE COOPERACIÓ EN MÉS DE 100 PAÏSOS ARREU DEL MÓN

Aquest impacte ha quedat reflectit ara en el mapa de la cooperació universitària, desenvolupat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

A partir de dades aportades per les vuit universitats que en són membres, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha elaborat el mapa de la cooperació universitària; el qual ha permès detectar que, actualment, les universitats públiques catalanes impulsen un ampli ventall de projectes de cooperació internacional en àmbits com la salut, la comunicació, les tecnologies de la informació i l’agricultura, entre altres.

Així mateix, s’ha observat que les regions amb major presència de projectes de col·laboració són Àfrica i Amèrica Llatina. Al continent africà, el país on hi ha més projectes és el Senegal, amb vuit iniciatives. En el cas d’Amèrica Llatina, Bolívia és el país on actualment es concentra el major nombre de projectes de cooperació universitària al desenvolupament, amb sis col·laboracions diferents.

A banda de situar geogràficament l’àmbit d’acció, el mapa de la cooperació universitària també aporta dades concretes de tots i cadascun dels projectes, com són: universitat o centre impulsor, objectius del projecte, àmbit d’actuació, socis i contraparts associades, localització de les accions desenvolupades i periodització.

Segons l’ACUP, “aquesta nova eina permetrà una millor coordinació entre universitats i el foment de nous marcs de col·laboració per a la realització de projectes conjunts amb altres universitats i ens públics de les diferents regions”. A més, “facilitarà el grau de coneixement de la comunitat universitària, les ONG i la societat en general sobre els projectes i els àmbits de cooperació de les universitats de l’ACUP”.

L’elaboració d’aquest mapa s’emmarca en l’Estratègia de Comunicació Conjunta de Cooperació Universitària al Desenvolupament impulsada per l’ACUP, i compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Es tracta d’un mapa viu i obert a noves aportacions i incorporacions.