LA COOPERACIÓ EN EL MÓN DE L’AIGUA

Els Juliols a la UB.

L’aigua és i ha estat tradicionalment objecte i subjecte d’un gran nombre de programes de cooperació, en què l’objectiu era que el màxim nombre possible de persones tinguessin accés a l’aigua potable. Els darrers temps aquest objectiu s’ha estès al que s’ha anomenat sanejament, entenent que la consideració conjunta d’aigües de proveïment i d’aigües residuals ofereix una seguretat sanitària més gran.

Coordinat per Miquel Salgot, doctor en Farmàcia i professor d’Edafologia i Química Agrícola de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i coordinador del Grup Consolidat de Recerca Hidrologia Sanitària, Econòmica i de la Cooperació.

Impartiran sessions en aquests curs docents i investigadors vinculants a la Fundació Solidaritat UB com ara la Sra. Antonina Torrens, coordinadora tècnica de projectes de cooperació en sanejament d’aigües residuals de la Fundació executats al Vietnam, i la Dra. Irene Maestro, professora d’Economia Mundial i Desenvolupament a la Universitat de Barcelona, presidenta de la Fundació Món-3 i directora del màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona que organitza conjuntament la Fundació Solidaritat UB i la Fundació Món-3.

El director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López, també impartirà una sessió en la qual explicarà quina és la política de cooperació de la Universitat de Barcelona.