El projecte IncludeMe presenta noves eines per a la formació en mediació

L’equip del projecte ha editat una guia de bones pràctiques, un curs en línia massiu i obert (MOOC) i un curs de formació innovador, tot d’ús gratuït.

Una persona mediadora és aquella que s’ha format per donar suport en temes com la llei d’immigració, la reagrupació familiar, els serveis governamentals i la integració al mercat laboral. Hi ha persones mediadores, per exemple, a les organitzacions educatives i al sector municipal, però també en l’àmbit del voluntariat; i han demostrat ser un perfil d’èxit per treballar amb les persones nouvingudes.

La mediació intercultural es pot entendre com una estratègia clau per a la inclusió i la cohesió social. Augmenta la comprensió mútua entre persones amb creences i orígens culturals diferents i, per tant, dona suport en la prevenció de conflictes. Igualment, la mediació contribueix al coneixement dels drets i l’accés als serveis comunitaris.

L’objectiu del projecte europeu “IncludeMe: Inclusion through mediation”, del qual la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona és entitat sòcia, ha estat enfortir i formar habilitats relacionades amb la mediació, la comunicació, la gestió de conflictes i la resolució de conflictes. Un principi rector del projecte han estat els objectius marcats per la Unió Europea en l’estratègia Europa 2020, que estableix que un major nivell d’inclusió social és més important que mai per combatre les tensions de la societat.

Amb aquesta finalitat, l’equip del projecte ha desenvolupat:

Una guia de bones pràctiques

Ofereix exemples de com la mediació pot servir com a eina de resolució de conflictes en conflictes socials i destaca com promoure la inclusió social de les persones migrants i refugiades. A més, introdueix i identifica activitats de mediació formal i no formal com a eina de coneixement mutu, cohesió social i enfocaments pacífics per a la resolució de conflictes.

Un curs en línia massiu i obert (MOOC)

Consta de cinc mòduls que cobreixen 24 àrees, totes elles formades per seccions d’aprenentatge breus, exercicis i enllaços d’aprenentatge que aporten una comprensió més profunda de què és la mediació: ser una persona present, justa i fiable que ajuda en situacions on poden sorgir dificultats, per exemple per la burocràcia, les diferències culturals o l’idioma.

Un curs de formació innovador

Dividit en cinc mòduls, anima el professorat i les educadores d’adults/comunitàries a integrar la formació de mediació intercultural en les activitats de la seva organització i la formació que ofereixen actualment. Les tasques estan dissenyades per a la interacció a l’aula i inclouen estudis de cas i temes de discussió ja preparats. Els recursos s’adrecen a docents d’educació superior, especialment aquells que treballen en departaments de formació continuada i funcions de divulgació, però també són adequats per a persones voluntàries i per a aquelles que vulguin aprendre més sobre la mediació no formal. Igualment, el curs és rellevant per a persones gestores de l’educació superior i per a agents d’interès en l’educació de les persones migrants.

El projecte IncludeMe està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El lidera la Universitat Åbo Akademi (Finlàndia) i en són entitats sòcies: European Universities Continuing Education Network (Bèlgica), European E-learning Institute (Dinamarca), Momentum educate + innovate (Irlanda), Tuzla Kaymakamlığı (Turquia) i Fundació Solidaritat UB (Espanya).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: