Publicada la ‘Guia de les trobades socioesportives entre estudiants universitaris i persones privades de llibertat’

Les Trobades Socioesportives impulsades per la Facultat d’Educació, en col·laboració amb Solidaritat UB, sumen 25 anys d’experiència, en què hi han participat 14.000 persones privades de llibertat i estudiants UB.

En els darrers 25 anys, la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB, han impulsat de forma col·legiada les Trobades Socioesportives: un model d’intervenció socioeducativa de què s’han beneficiat 14.000 persones privades de llibertat i estudiants UB. El programa d’intervenció socioeducativa articulat al voltant d’aquestes trobades és pioner, tant a Catalunya com a Espanya.

Una guia per transferir l’organització de les trobades

Amb l’experiència acumulada, les entitats organitzadores publiquen ara la ‘Guia de les trobades socioesportives entre estudiants universitaris i persones privades de llibertat‘: un material organitzatiu i didàctic que detalla la fonamentació i sistematització del procés, per tal de potenciar la intencionalitat pedagògica del model i transferir l’organització de les trobades a altres universitats i contextos penitenciaris, que hauran d’ajustar-les a la seva idiosincràsia.

La Guia consta de cinc apartats:

  • Descripció de les Trobades Socioesportives, els seus orígens i antecedents.
  • Base teòrica per a la seva justificació; finalitats, objectius i metodologia de treball, i competències a adquirir per part dels i de les estudiants universitaris i de les persones privades de llibertat.
  • Protocols d’actuació entre les institucions implicades; criteris per a la intervenció socioeducativa; instruments necessaris per a l’avaluació de les trobades, i pautes per a poder transferir aquesta organització a altres contextos penitenciaris i centres universitaris.
  • Reflexió sobre l’impacte i els beneficis de l’organització d’aquestes trobades per als dos grups socials implicats.
  • Orientacions didàctiques per organitzar-les, acompanyades d’un total de 74 jocs motors i reptes cooperatius, 60 dels quals es poden realitzar amb nul o escàs material donada la idiosincràsia de gran part dels centres penitenciaris.

El dret a la pràctica fisicoesportiva en un entorn de convivència

Més enllà d’una simple visita a la presó, les Trobades Socioesportives proposen fer activitats lúdiques motores i culturals de forma conjunta entre persones privades de llibertat i estudiants universitaris, la qual cosa afavoreix les interrelacions entre tots dos col·lectius i propicia canvis d’actitud, sempre positius. Així, la celebració de les trobades busca trencar amb la idea preconcebuda i estigmatitzadora que acompanya les presons, alhora que obre les expectatives dels estudiants universitaris cap a una nova via d’intervenció professional.

La Guia que s’ha publicat «fa una aposta ferma pel dret a la pràctica fisicoesportiva en un entorn comunitari, de convivència, que creiem que és un dels drets al qual han de tenir accés les persones privades de llibertat per tal d’afavorir la seva socialització, educació i rehabilitació. Per aconseguir aquest objectiu, considerem necessària i imprescindible l’obertura dels centres penitenciaris a la comunitat de manera bidireccional, i que, en paral·lel, la Universitat es constitueixi com un instrument de transformació social, col·laborant activament en l’eradicació de les desigualtats socials, apostant en definitiva per una societat més justa amb tots i totes».

Trobades Socioesportives: un model per replicar

Durant 10 anys, les Trobades Socioesportives han tingut una rèplica a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- León), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona; i actualment s’està impulsant una col·laboració entre la Facultat d’Educació UB, la Fundació Solidaritat UB, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, el Ministeri de l’Interior de Cuba i la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de Cuba perquè es duguin a terme des d’aquesta universitat cubana.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: