En marxa el projecte FOOD Includes: l’enfocament de l’alimentació per implicar aprenents exclosos

La iniciativa busca dotar els educadors de persones adultes amb els coneixements i les habilitats necessàries per crear entorns d’aprenentatge genuïnament inclusius.

Una reunió d’entitats sòcies, el març de 2024 a Polònia, ha inaugurat el projecte europeu FOOD Includes (Fast tracking Outreach to and Opportunities for Disadvantaged people).

Fins al 2026, aquesta iniciativa cofinançada pel programa Erasmus+ buscarà aprofitar el poder de l’alimentació per crear programes de formació innovadors i atractius en l’educació de persones adultes, que millorin activament l’accessibilitat, la inclusió i el desenvolupament de competències d’alumnes tradicionalment exclosos o no interessats; per exemple, persones nouvingudes a la comunitat.

Mitjançant un kit d’inici i recursos educatius oberts (REA), l'”Enfocament de l’alimentació” del projecte dotarà més de 70 educadors d’ONG, centres d’adults i centres de formació continuada amb els coneixements i les habilitats necessàries per crear entorns d’aprenentatge genuïnament inclusius que promoguin l’equitat i la igualtat. En concret, la iniciativa s’adreça a persones que enfronten dificultats socioeconòmiques, persones que abandonen els estudis de manera prematura, minories ètniques, migrants i persones refugiades, amb l’objectiu que superin les barreres culturals, psicològiques, de gènere o socioeconòmiques en l’àmbit educatiu.

Més d’un centenar d’estudiants de sis països participaran en activitats en què l'”Enfocament de l’alimentació” de FOOD Includes promourà l’alfabetització, l’aritmètica, les habilitats digitals i l’emprenedoria. A més, la naturalesa pràctica d’aquestes activitats no només afavorirà les competències dels participants, sinó que també construirà autoestima, confiança i voluntat de progressar cap a qualificacions superiors.

El projecte està coordinat per la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz (Alemanya). Igualment, en són entitats sòcies EUCEN (European Universities Continuing Education Network) (Bèlgica), EUEI (European E-learning Institute) (Dinamarca), First Rung Life Skills Ltd (Irlanda), Bia Innovator Campus (Irlanda), Kariera Na Plus (Polònia), Centro de Formación de Administración y Hostelería (Espanya) i la Fundació Solidaritat UB.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: