D’Eucaliptus a Cirerers

Una de les veïnes de l’edifici Eucaliptus, gestionat per Solidaritat UB, s’incorpora a l’edifici Cirerers, de la cooperativa Sostre Cívic, des d’on continuarà lluitant per l’habitatge digne.

La Maria (dreta), amb la Maite (esquerra), coordinadora del programa de Solidaritat UB a la Zona Nord

La Maria, fins ara veïna de l’edifici Eucaliptus, d’habitatges socials, gestionat per la Fundació Solidaritat UB, es trasllada a l’edifici Cirerers, de la cooperativa habitacional Sostre Cívic, inaugurat aquest dijous, 31 de març de 2022, al districte de Nou Barris.

L’edifici Eucaliptus, del barri de Torre Baró, va ser cedit a la Universitat de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona, i els seus pisos, amb lloguers a preu social, s’assignen a membres de la comunitat universitària en situació de vulnerabilitat social i altres persones en risc d’exclusió. Aquest edifici és la raó de ser del Programa d’intervenció socioeducativa que Solidaritat UB desenvolupa a la Zona Nord de Barcelona.

Per la seva banda, l’edifici Cirerers, del barri de Roquetes, és una nova promoció de cohabitatge, construïda en un terreny municipal, que l’Ajuntament de Barcelona va cedir a la cooperativa Sostre Cívic per un període de 75 anys.

Sostre Cívic és una entitat, formada per més de 1.000 persones sòcies arreu del territori, que té l’objectiu de promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accesible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador. Aposta per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de manera que la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, mentre que les persones sòcies tenen la cessió d’ús dels habitatges.

Com a veïna de Cirerers i membre de la cooperativa, la Maria continuarà vinculada al districte de Nou Barris i a la lluita per un habitatge digne i a l’abast de tothom. Amb ella, una representació de Solidaritat UB ha assistit a la inauguració de l’edifici, que s’ha convertit en l’estructura de fusta més alta de l’Estat.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: