CURS “INTRODUCCIÓ A LES SOCIETATS AFRICANES: LA INNOVACIÓ QUE VE DEL SUD”

La formació tindrà lloc els dimarts i dijous del 5 al 19 d’abril del 2016, de 18 a 21 h, a l’Aula de Drets Humans de L’Hospitalet.

És innegable que els problemes actuals de les societats africanes són greus i que els conflictes africans són nombrosos, però aquesta és només la meitat de la foto. El problema és que estem més avesats a plànyer els africans que no pas a aprendre d’ells.

En aquest context, el curs “Introducció a les societats africanes: la innovació que ve del sud” (obert a tots els públics) proposa qüestionar els prejudicis acumulats per les herències colonials europees i apropar-nos al continent veí per tal de descobrir totes les potencialitats que es desprenen de la seva llarga trajectòria històrica.

L’equip de professors del curs, que tindrà lloc els dimarts i dijous del 5 al 19 d’abril a l’Aula de Drets Humans de L’Hospitalet, està format per Ferran Iniesta (professor d’Història d’Àfrica a la Universitat de Barcelona), Albert Farré (investigador PNPD-CAPES del Departament d’Antropologia de la Universitat de Brasília) i Rafael Crespo (investigador del Centre d’Estudis Africans i Interculturals).

PROGRAMA

05/04 – Introducció a les societats africanes: bases socials, culturals i religioses

07/04 – Introducció a la història africana: l’impacte colonial en les formes de govern i producció

12/04 – La descolonització: l’estat africà, les religions del llibre i les formes d’organització tradicionals

14/04 – Els moviments de població i les migracions vistes pels africans

19/04 – El futur: afro-pessimisme versus afro-optimisme

Informació i secretaria: 93 402 43 25 / mon-3@pangea.org