La Creu Roja convoca un concurs de recerca interuniversitari de TFM que contribueixin a promoure el desenvolupament sostenible

La presentació de candidatures s’ha ampliat fins al 25 de novembre de 2019. S’adreça a estudiants de Màsters oficials i Màsters de títol propi que hagin presentat el seu TFM durant el curs 2018-2019.

La Creu Roja convoca, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Concurs de Recerca interuniversitari de Treballs de Fi de Màster (TFM), que té com a propòsit incentivar la recerca i la investigació en l’àmbit del desenvolupament sostenible.

La convocatòria pretén guardonar i reconèixer públicament l’alumnat que, amb el seu TFM, contribueix de manera destacada a promoure el desenvolupament sostenible, mitjançant l’abordatge i l’estudi de temàtiques vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des d’un enfocament basat en la transformació social.

Hi poden presentar candidatura els i les estudiants de Màsters oficials i Màsters de títol propi que hagin presentat el seu TFM durant el curs 2018-2019 i que compleixin els requisits i les característiques dels treballs establerts a les bases reguladores del concurs. El termini per presentar candidatura s’ha ampliat fins al 25 de novembre de 2019.

El premi al treball guanyador consisteix en la publicació de la recerca i en la invitació a la persona autora a presentar la seva investigació en el marc d’una ponència a la jornada “Aliances públic-privades per l’assoliment de l’Agenda 2030” que es desenvoluparà al primer semestre del 2020. Igualment, un o més treballs presentats al concurs podran rebre mencions especials.

El departament de Cooperació Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja es posa a disposició de l’alumnat interessat en participar al concurs, per oferir-los un servei gratuït d’assessorament i tutoria en relació a la vinculació específica del seu TFM amb l’objecte de la convocatòria. Cal escriure a ods@creuroja.org.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: