CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB PER A PAS DE LA UB AMB FILLS O FILLES O PERSONES MENORS D’EDAT A CÀRREC AMB DETERMINAT GRAU DE DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL

Data límit de presentació de sol·licituds: 7 d’abril de 2015.

La Fundació Solidaritat UB convoca una borsa d’ajuts per al PAS de la Universitat de Barcelona amb fills o filles o persones menors d’edat a càrrec que tinguin un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

Aquesta convocatòria, coordinada amb el Vicerectorat d’Administració i Organització, respon, en el context de l’actual crisi econòmica, a l’acompliment de les finalitats recollides en els estatuts de la Fundació: “promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant totes aquelles actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària” (art.5.1.c), tenint en compte que “en aquelles activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, aquesta donarà prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, àdhuc, incorporant-los com a beneficiaris, si s’escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona” (art.8).

Les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud les trobareu aquí o les podeu demanar per correu electrònic a solidaritatub@ub.edu.