Oberta la convocatòria d’ajuts per al ‘Curs de transició als estudis universitaris’ del Programa UB Refugi

Atesa la greu situació que es viu als Territoris Palestins Ocupats de Cisjordània i Gaza, en la sisena edició del curs es prioritzaran les candidatures d’estudiants de Palestina.

La Universitat de Barcelona obre la convocatòria d’ajuts 2024-2025 per al Curs de transició als estudis universitaris, i la posterior realització d’estudis de màster o dels dos últims cursos de grau, en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte, que gestiona la Fundació Solidaritat UB.

Des de la concepció de proporcionar un ajut integral per als estudis i l’allotjament, aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la incorporació als dos darrers anys d’estudis de grau o bé a estudis de màster de la UB per part d’estudiants refugiats o que es troben en situacions assimilables a la del refugi, en els termes que defineix l’ACNUR. Des que es va posar en marxa, l’any 2016, se n’han beneficiat 75 persones.

En concret, la proposta s’adreça a estudiants extracomunitaris que es troben amenaçats i/o desplaçats en els seus països d’origen o refugiats en països de primera acollida o de trànsit, i s’emmarca en el que l’ACNUR defineix com a vies complementàries i segures al reassentament de persones refugiades en tercers països.

Tant en les edicions que l’han precedit com en aquesta, es tracta d’una iniciativa cofinançada per la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB i la Direcció de Serveis de Drets Humans, Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta ocasió, es convoquen un total de 10 ajuts que donaran cobertura al cost de la matrícula i l’allotjament, una assignació mensual per import de 200 euros, assegurança privada de salut, orientació acadèmica i assistència psicoemocional, psicològica i legal.

Atesa la greu situació que es viu als Territoris Palestins Ocupats de Cisjordània i Gaza, i en la línia de les mesures aprovades pel Consell de Direcció i el Consell de Govern de la UB, en la sisena edició del curs se seleccionaran, en primer lloc, cinc candidatures d’estudiants de Palestina, prioritàriament dones. La prioritat femenina també s’establirà entre les cinc candidatures restants, atès que la condició de gènere és, objectivament, un element de major vulnerabilització en les situacions de conflicte i desplaçaments forçats.

La documentació detallada a les bases de la convocatòria s’ha d’enviar per correu electrònic a refugee.support@ub.edu.

El termini de recepció de candidatures finalitza el 12 de juny de 2024 a la mitjanit (CEST).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: