La UB transfereix experiència en inclusió social de persones refugiades a través de l’esport

El 10 i el 13 de maig es convoquen dues jornades formatives per al personal d’entitats de refugi i asil, així com per a estudiants UB i persones refugiades.

La Universitat de Barcelona organitza, els dies 10 i 13 de maig del 2023 al Campus Mundet, les II Jornades de formació de formadors en intervenció socioeducativa per a la inclusió social de persones refugiades a través de l’esport.

Les jornades s’adrecen a personal d’entitats que treballen en l’àmbit del refugi i l’asil, així com a estudiants de la UB que vulguin formar-se en aquesta matèria, i també a persones refugiades i sol·licitants d’asil interessades a millorar el seu benestar físic i psicològic.

Els objectius de les jornades són, d’una banda, que els i les professionals puguin traslladar la metodologia de les Trobades Socioesportives de la UB a les seves entitats i, d’altra banda, que les persones en situació de refugi o d’asil en comprovin els beneficis.

Imatge d’una trobada socioesportiva (Glòria Mora Gallego, Lesbos, 2019)

Les Trobades Socioesportives són un model d’intervenció socioeducativa desenvolupat des del 1993 a la Facultat d’Educació UB, i que s’ha replicat a altres universitats de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa, així com a Mèxic, El Salvador, Nicaragua i Cuba. El mètode aposta pels jocs motors cooperatius com a mitjà d’interacció entre grups culturalment diferents, amb l’objectiu de facilitar la inclusió social de persones en situació o risc d’exclusió.

Les jornades formatives dels propers 10 i 13 de maig es desenvolupen en el marc del projecte COMMUNITY, implementat per la UB en col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB i amb el finançament de la Unió Europea. COMMUNITY promou la inclusió social de persones en situació de refugi o d’asil mitjançant l’esport, que és alhora una eina per fer front al racisme, la discriminació i la xenofòbia i per facilitar el benestar físic i psicològic d’aquestes persones.


COMMUNITY és un projecte de:

Amb el suport de:


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: