Un cicle analitzarà el compliment de l’ODS 4 sobre educació de qualitat

“L’educació, una eina indispensable” constarà de quatre xerrades els dies 9, 14, 16 i 21 de maig, de 18 a 20 hores, a L’H Espai de Debat. Permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS per a estudiants UB.

L’educació, entesa com el procés pel qual es transmeten i adquireixen coneixements i valors, és una de les eines més importants pel ple desenvolupament de l’esser humà.

El dret a l’educació ja estava recollit a l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Però avui, 76 anys després, la situació educativa no sembla respondre de forma global al que es pretenia: més de 300 milions d’estudiants patiran d’aquí al 2030 mancances educatives.

L’H Espai de Debat i la Fundació Solidaritat UB, amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet, organitzen un cicle de quatre xerrades que analitzarà quin és l’estat de la qüestió i, especialment, quina és la tendència respecte al compliment de l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’Agenda 2030, que persegueix l’educació de qualitat i al llarg de tota la vida.

Hi ha voluntat de que tothom, sense excepcions, pugui gaudir d’una educació que li permeti trencar el cicle de la pobresa, reduir les desigualtats, assolir la igualtat de gènere, ser més tolerant, i tenir una vida més saludable i sostenible? Quins són els reptes que tenim per davant en matèria educativa? De quin progrés parlem si no hi ha una educació de qualitat per a tothom?

L’assistència al cicle permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS per als estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixin els requisits (80% d’assistència obligatòria i redacció d’un text sobre un dels temes del cicle).


Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: